Mój Prąd 4.0. – w jaki sposób będzie sprawdzane przejście na net-billing?

Mój Prąd 4.0 będzie wspierał tylko prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu. Dotychczasowi prosumenci, którzy rozliczają się w systemie opustów i zamontowali instalację po 1.02.2020 r., a będą chcieli skorzystać z dotacji, będą musieli przejść na nowy system rozliczeń. W jaki sposób będzie to sprawdzane?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Kolejna edycja programu Mój Prąd, która ruszy 15 kwietnia 2022 r. będzie realizowana w całkowicie nowej formule, która zakłada wsparcie nie tylko dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Dotacje uzależniono od modelu rozliczeń, według którego beneficjent (prosument) rozlicza się z wyprodukowanej energii. O ile kwestia nowych prosumentów, którzy wysłali zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej po 31.03.2022 r. jest jasna - będą rozliczali się w net-billingu i będą mogli skorzystać z dofinansowania, o tyle kwestia dotychczasowych prosumentów budziła wątpliwości - czy będą musieli zmienić system rozliczeń, aby otrzymać dofinansowanie. 

Choć regulamin programu nie został jeszcze opublikowany, to już wiemy, że prosument, który zgłosił swoją instalację do OSD po 1.02.2020 r.  będzie mógł skorzystać z dotacji w Mój Prąd 4.0 pod warunkiem, że przejdzie do systemu net–billingowego. Poziom dotacji będzie uzależniony od tego, czy inwestor skorzystał wcześniej z dofinansowania. Jeśli prosument nie korzystał z programu Mój Prąd 3.0, to jeśli przejdzie na net-billing, będzie mógł otrzymać 4 tys. zł na samą instalację PV lub 5 tys. zł jeśli oprócz fotowoltaiki będzie chciał zainwestować w dodatkowe urządzenia. Do tego będzie mógł otrzymać do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Na dodatkowe 3 000 zł będzie mógł liczyć przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

Beneficjenci programu Mój Prąd 3.0 również będą mogli liczyć na dotację do magazynu energii lub ciepła i systemów HEMS/EMS, a także na dodatkowe 2 tys. zł na fotowoltaikę, jako uzupełnienie do 3 tys. zł z Mojego Prądu 3.0. Szczegóły przedstawia poniższa grafika. 

Tak jak już wspomniano, otrzymanie dotacji przez dotychczasowych prosumentów będzie możliwe TYLKO pod warunkiem przejścia na net-billing. W jaki sposób będzie to weryfikowane w programie Mój Prąd 4.0? Tę kwestię rozjaśniła doradczyni energetyczna - Magdalena Filip, która prowadziła webinar dotyczący programu Mój Prąd organizowany w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

Jak powiedziała, w programie będzie funkcjonował wewnętrzny dokument, z którym potencjalny beneficjent będzie musiał udać się do operatora sieci dystrybucyjnej lub dokument wydawany bezpośrednio przez OSD poświadczający, w jakim systemie rozlicza się prosument. 

W jaki sposób faktycznie zostanie to zorganizowane dowiemy się dopiero po opublikowaniu regulaminu. Wiemy już jednak, że nie będzie wystarczyło samo oświadczenie o rozliczaniu się w net-billingu, w związku z czym zostaną wyeliminowane próby oszustwa przez osoby, które chciałby zostać w systemie opustów i otrzymać dotację z Mojego Prądu 4.0.

Zobacz również