Czy Mój Prąd 5.0 zostanie zawieszony? Ile zostało w budżecie?

mój prąd 5.0, czy będzie kontynuowany, czy to koniec, budżet,

Zainteresowani mają jeszcze miesiąc na składanie wniosków o dotację w programie Mój Prąd 5.0. Należy się jednak spieszyć - budżet może zostać wyczerpany przed oficjalnym terminem końcowym. Na szczęście mamy dane odnośnie tego, ile wniosków już złożono! A więc ile środków pozostało do rozdysponowania?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

mój prąd 5.0, czy będzie kontynuowany, czy to koniec, budżet,

Podziel się

Nabór wniosków w ramach piątej edycji programu Mój Prąd rozpoczął się 22 kwietnia 2023 roku. Nieprzekraczalnym terminem końcowym jest 22 grudnia 2023 roku lub moment wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dotacji. Już w październiku bieżącego roku wykorzystano 65% zaplanowanego budżetu programu. Łącznie złożono 63 598 wniosków opiewających na kwotę ponad 618 mln złotych. Na tamten moment w budżecie programu pozostało ponad 332 mln złotych. Czy w nieco ponad miesiąc środki się wyczerpały?

Ile nam zostało?

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 20 listopada 2023 roku złożono ogółem 77 812 wniosków na sumę ponad 787 mln złotych. Tak więc w ciągu miesiąca wartość wnioskowanego dofinansowania wzrosła o ok. 169 mln złotych. Jednak najważniejszą kwestią pozostaje to, ile środków pozostało do wykorzystania. Według tych samych danych, zebranych przez NFOŚiGW do rozdysponowania mamy jeszcze ok. 163 mln złotych

Fotowoltaika wciąż najczęściej wybierana

Zgodnie ze stanem na 20 listopada największą popularnością wśród wnioskodawców cieszyły się instalacje PV. Nic w tym dziwnego, skoro fotowoltaika jest elementem obowiązkowym do uzyskania dofinansowania. Na instalacje PV złożono 76 479 wniosków na łączną kwotę ponad 462,5 mln złotych. 

Na drugim miejscu figurują pompy ciepła - tą technologią było zainteresowanych 12 700 wnioskodawców. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się pozostałe rodzaje inwestycji - magazyny energii (7 281 wniosków), magazyny ciepła (4 433 wniosków), systemy EMS/HEMS (3 484 wniosków), kolektory ciepła (158 wniosków). Nieco mylące może być to, że liczba wnioskowanych inwestycji znacznie przekracza łączną liczbę złożonych wniosków. Wyjaśnienie tego fenomenu jest proste - jeden wniosek może być złożony na kilka inwestycji. 

Jaką dotację możesz uzyskać?

Program Mój Prąd cieszy się niesłabnącą popularnością. Już w pierwszych miesiącach jego obowiązywania chętnych było tak dużo, że NFOŚiGW zdecydował się na zwiększenie budżetu o 450 mln złotych. W ten sposób łącznie wynosi on 950 mln złotych

Jak wynika z informacji otrzymanych od Biura Prasowego NFOŚiGW “na dzień dzisiejszy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie są prowadzone żadne prace dotyczące zasad kontynuowania programu w kolejnym roku.”

Ostatni miesiąc trwania piątej edycji Mojego Prądu jest więc idealnym momentem, aby zdecydować się na inwestycję. 

Przypomnijmy zatem, jak rozkłada się wysokość świadczeń:

  • mikroinstalacja PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących);
  • magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • system EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
  • kolektory słoneczne – 3,5 tys. zł;
  • magazyn ciepła – do 5 tys. zł, lub
  • pompy ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł, lub
  • gruntowa pompa ciepła – 28,5 tys. zł, lub 
  • pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł, lub
  • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł.

Zgodnie z zasadami programu wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych na dany element. 

Czy Mój Prąd zostanie zawieszony?

Wiadomość o tym, że NFOŚiGW nie prowadzi obecnie prac nad kontynuacją programu nie oznacza, że to jego definitywny koniec. Przyszłe edycje zapewne będą miały miejsce, na razie jednak brak szczegółowych informacji na temat ich kształtu. Wiadomo, że NFOŚiGW jest obecnie w trakcie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Będą one kluczowe dla kształtu budżetu kolejnych edycji programu Mój Prąd. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia