Mój Prąd 5.0: połowa budżetu już zagospodarowana! Ile zostało w puli?

Dzięki programowi Mój Prąd 5.0 można skorzystać ze wsparcia na instalację fotowoltaiczną oraz elementy towarzyszące, które poprawiają autokonsumpcję energii produkowanej w tej instalacji. Paweł Mirowski - wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o poziomie zagospodarowania budżetu. Została niecała połowa.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Budżet programu Mój Prąd

Program Mój Prąd 5.0 został uruchomiony w kwietniu 2022 roku z początkowym budżetem w wysokości 100 mln zł. Budżet był mały, więc stosunkowo szybko się wyczerpał. O tym, że kwota złożonych wniosków przekroczyła 100 mln zł informowaliśmy Was już w połowie marca.

Na szczęście niedługo później NFOŚiGW poinformował, że budżet programu został rozszerzony o 400 mln zł, do łącznej kwoty 500 mln zł. Co więcej, nie jest to jeszcze ostatnie słowo, bo pojawiły się zapowiedzi, że budżet programu może się jeszcze zwiększyć. Do jakiej kwoty? Tego na ten moment nie wiadomo. Wiadomo jednak ile wniosków i na jaką kwotę już wpłynęło do programu. Taką informacją podzielił się na swoim twitterze NFOŚiGW.

30 tysięcy złożonych wniosków na 263 miliony złotych oznacza, że na ten moment w budżecie została jeszcze niecała połowa z puli środków, chyba że budżet faktycznie zostanie zwiększony. Zgodnie z założeniami, program ma potrwać do 22.12.2023 roku lub do wyczerpania budżetu. Jak czytamy w przytoczonym przez NFOŚiGW na twitterze wywiadzie, Paweł Mirowski - Zastępca Prezesa NFOŚiGW szacuje, że jeśli tempo składania wniosków się utrzyma, środków powinno wystarczyć do około połowy września. Równocześnie Wiceprezes zaznaczył, że Fundusz szuka nowych środków, aby nabór doprowadzić do daty wskazanej w ogłoszeniu o naborze, czyli 22.12.2023 r. 

Mój Prąd - na co można otrzymać dofinansowanie?

Mój Prąd wspiera przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne w net-billingu, ale również dodatkowe komponenty. W programie przewidziano następujące kwoty dofinansowań:

  • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
  • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • do systemu EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
  • do kolektorów słonecznych – 3,5 tys. zł;
  • do magazynu ciepła – do 5 tys. zł lub
  • do pompy ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł lub
  • do gruntowej pompy ciepła – 28,5 tys. zł lub 
  • do pompy ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł lub
  • do pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów na dany element. Łącznie można otrzymać 53 tys. zł decydując się na gruntową pompę ciepła i wszystkie pozostałe elementy towarzyszące.

Które instalacje cieszą się największym zainteresowaniem? Zgodnie z informacją udzieloną przez Pawła Mirowskiego, najwięcej wniosków składanych jest na instalacje fotowoltaiczne, ale także dużo wniosków składanych jest na dodatkowe urządzenia. Najwięcej tych wniosków, oprócz instalacji fotowoltaicznych, składanych jest na pompy ciepła. Około 3400 wniosków zostało złożonych i 1800 wniosków na magazyny energii. Przypomnijmy, że w programie złożono 30 tys. wniosków. Pompy ciepła znalazły się więc w 11% wniosków, a magazyny energii w 6% wniosków.

Źródło: twitter, biznes24.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia