Mój Prąd a magazyn energii – czy moc magazynu może być większa od mocy instalacji fotowoltaicznej?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jeszcze nie tak dawno rozwój przydomowych magazynów energii był ograniczony nie tylko stosunkowo wysoką ceną przy braku dofinansowań. Rozwój blokowały również przepisy, które mówiły, że moc magazynu energii sumuje się z mocą mikroinstalacji fotowoltaicznej. W ubiegłym roku te przepisy się zmieniły i moc mikroinstalacji fotowoltaicznej z mocą magazynu energii nie sumuje się, ale tylko w sytuacji gdy moc magazynu jest mniejsza niż moc instalacji PV. A co jeśli jest większa? Jak to się ma do dofinansowania w programie Mój Prąd, w którym można otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną do 10 kW? Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii? Odpowiadamy i analizujemy koszty!

Magazyny energii a sumowanie mocy

Jeszcze rok temu osoby, które chciały zainwestować w magazyn energii nie miały najlepszej sytuacji. Moc magazynu energii i instalacji fotowoltaicznej się sumowała, co wpływało na konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej w budynku. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu rozwiązała w pewien sposób ten problem. W polskim prawie pojawiły się przepisy, które doprecyzowały, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji nie łączy się z mocą zainstalowaną magazynu energii elektrycznej.

Dz.U. 2022 poz. 2687

Zgodnie z przepisami, w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.

Zgodnie z przepisami prawa, jeśli moc mikroinstalacji wynosi 7 kW, a moc magazynu 5 kW, to moc mikroinstalacji wynosi 7 kW.

Jeśli natomiast moc instalacji wynosi 5 kW, a moc magazynu 7 kW, to moce się sumują, a moc mikroinstalacji wynosi już 12 kW. Z punktu widzenia prosumenta różnica jest taka, że w tym wypadku musi mieć odpowiednio wyższą moc przyłączeniową. A co z dotacją?

Program Mój Prąd 

Przypomnijmy, że program Mój Prąd 5.0 wspiera przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne w net-billingu o mocy 2-10 kW. Program wspiera również dodatkowe komponenty zwiększające autokonsumpcję energii z instalacji. W ramach dofinansowania przewidziano następujące kwoty:

 • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
 • do systemu EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
 • do kolektorów słonecznych – 3,5 tys. zł;
 • do magazynu ciepła – do 5 tys. zł lub
 • do pompy ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł lub
 • do gruntowej pompy ciepła – 28,5 tys. zł lub 
 • do pompy ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł lub
 • do pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł.

Więcej artykułów o programie Mój Prąd znajdziesz TUTAJ.

Dzięki połączeniu instalacji fotowoltaicznej z wyżej wymienionymi elementami można w znaczącym stopniu podnieść bieżące zużycie energii, a tym samym zwiększyć opłacalność swojej instalacji poprzez skrócenie okresu zwrotu i obniżenia kosztów energii pobieranej z sieci. Dziś skupiamy się na połączeniu instalacji PV z magazynem energii w kontekście sumowania mocy. Zobaczmy więc jakie wytyczne przewidziano w programie Mój Prąd.

Instalacje PV + inne urządzenie

 • Mikroinstalacje PV w przedziale mocy od 2 kW do 10 kW 

Magazyn energii

 • Magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za zakup i montaż ME o pojemności 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł pod rygorem odmowy przyznania dofinansowania. (do tej kwoty nie należy wliczać ewentualnych kosztów transportu / wysyłki).

Mój Prąd a magazyn energii o mocy większej niż moc instalacji

Pojawia się więc zagwozdka - czy w programie Mój Prąd można otrzymać dofinansowanie, jeśli moc samej instalacji PV (po modułach) ma 5 kW a moc magazynu 7 kW? Czy w takim wypadku uznaje się, że moc instalacji i magazynu się zsumowała (moc magazynu jest większa niż moc samej mikroinstalacji), więc wynosi 12 kW, a więc przekracza maksymalne 10 kW wskazane w regulaminie programu dla instalacje PV + innych urządzeń?

Z jednej strony mamy zapis z programu, który stanowi, że: Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net–billing.

Z drugiej strony mamy zapis z Prawa Energetycznego, który stanowi, że moce się nie sumują ale dopiero wtedy, gdy moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji, (...).

Jak te dwa zapisy mają się do siebie? Pytamy u źródła!

Mój Prąd – moc mikroinstalacji a moc magazynu energii

O rozwianie wątpliwości poprosiliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli organ odpowiedzialny za program Mój Prąd.

Wielokrotnie w zaświadczeniu OSD potwierdzającym przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej (jeden w wymaganych załączników) do wniosku o dofinansowanie w pp "Mój Prąd" moc mikroinstalacji fotowoltaicznej jest wskazywana łącznie z mocą przyłączonego magazynu energii a w efekcie moc jest wyższa niż 10 kW. Nie stanowi to jednak przeszkody w złożeniu wniosku, gdyż na potrzeby oceny wniosku moc poszczególnych urządzeń jest analizowana na podstawie innych dokumentów np.: potwierdzenie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci, zgłoszenie magazynu energii do Operatora

odpowiada Redakcji Ewelina Steczkowska - Rzecznik Prasowy NFOŚiGW.

Tym samym osoby, które zadbały o wyższą moc przyłączeniową i chcą zainwestować w magazyn o wyższej mocy niż moc instalacji PV, mogą odetchnąć z ulgą! Dofinansowanie im przysługuje.

W Programie "Mój Prąd" można otrzymać dofinansowanie, jeżeli moc magazynu energii jest wyższa niż moc zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nie wskazano w tym zakresie żadnego ograniczenia czy wzajemnego powiązania mocy

podsumowuje przedstawicielka NFOŚiGW.

Rzeczniczka przywołała również wytyczne dotyczące urządzeń, które znajdują się w regulaminie.

To są jedyne parametry odnoszące się do tych urządzeń

podkreśla Ewelina Steczkowska.

Fotowoltaika z magazynem energii – ile to kosztuje?

Nie da się ukryć – magazyn energii znacząco podnosi cenę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Na szczęście w programie Mój Prąd przewidziano na ten cel wysokie dofinansowanie, które może wynieść aż 16 tys. zł, do 50% poniesionych kosztów.

Zapytaliśmy więc zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą, ile aktualnie trzeba zapłacić za instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, jeśli magazyn energii ma moc większą od mocy instalacji fotowoltaicznej. Pod uwagę wzięliśmy instalację zlokalizowaną na jednej połaci - południowej, na dachu pokrytym dachówką. Przyjrzyjmy się cenom.

 1. Instalacja 6,44 kW: moduły Phono Solar 460 W (14 sztuk), falownik hybrydowy Hypontech HHT 6 kW, magazyn energii Pylontech Force H2 o pojemności 7,1 kWh. Koszt: 51 900 zł brutto (8% VAT)
 2. Instalacja 8,28 kW: moduły Phono Solar 460 W (18 sztuk), falownik hybryd Hypontech HHT 8 kW, magazyn energii Pylontech Force H2 o pojemności 10,65 kWh. Koszt: 65 200 zł brutto (8% VAT)
 3. Instalacja 9,66 kW: moduły Phono Solar 460 W (21 sztuk), falownik hybryd Hypontech HHT 10 kW, magazyn energii Pylontech Force H2 o pojemności 14,2 kWh Koszt: 77 100 zł brutto (8% VAT)

To znaczące kwoty, ale dofinansowanie z programu Mój Prąd może je znacząco obniżyć. O ile? Najpierw przyjrzyjmy się kosztom instalacji fotowoltaicznej bez magazynu energii.

 1. Instalacja 6,44 kW: moduły Phono Solar 460 W (14 sztuk), falownik Hypontech HPT 6 kW; Koszt: 27 700 zł brutto (8% VAT)
 2. Instalacja 8,28 kW: moduły Phono Solar 460 W (18 sztuk), falownik Hypontech HPT 8 kW; Koszt: 33 400 zł brutto (8% VAT)
 3. Instalacja 9,66 kW: moduły Phono Solar 460 W (21 sztuk), falownik Hypontech HPT 10 kW; Koszt: 37 300 zł brutto (8% VAT)

W zależności od kosztów związanych z montażem magazynu energii, prosument może otrzymać maksymalnie 16 tys. zł dofinansowania, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Na instalację fotowoltaiczną z dodatkowymi elementami przysługuje 7 tys. zł, również maksymalnie 50% poniesionych kosztów, jednak taki udział mógłby ewentualnie zostać przekroczony tylko przy najmniejszych instalacjach kwalifikujących się do dofinansowania, tj. 2-3 kW. Przy większych instalacjach prosumenci zwykle dostają pełną kwotę przysługującej dotacji, czyli 7 tys. zł (6 tys. zł bez dodatkowych elementów). Zobaczmy ile mogliby otrzymać prosumenci przy wskazanych cenach instalacji z magazynem energii. Różnica w cenie między instalacją PV z magazynem energii i bez da nam odpowiedź, ile dofinansowania będzie przysługiwało na magazyn energii.

Magazyn energiiRóżnica w cenie między instalacjami, czyli koszt magazynu energii z montażemKwota dotacji – do 16 tys. zł, max. 50%Cena instalacji po otrzymaniu dotacji na instalację fotowoltaiczną (7 tys. zł) i magazyn energii Udział dotacji w cenie instalacji
7,1 kWh24 200 zł brutto12 100 zł32 800 zł36,80%
10,65 kWh31 800 zł brutto15 900 zł42 300 zł35,12%
14,2 kWh39 800 zł brutto16 000 zł50 200 zł34,89%

Jak widać, maksymalną kwotę 16 tys. zł na magazyn energii otrzyma tylko posiadacz największej instalacji - 9,66 kW z magazynem energii o pojemności 14,2 kWh. Jednak bez względu na to, Mój Prąd pozwala znacząco ograniczyć koszty inwestycji w instalację PV z magazynem energii, średnio o 35%. Warto zwrócić uwagę, że powyższe ceny uwzględniają sytuację, w której moc magazynu jest większa niż moc samej instalacji PV, więc ceny takich instalacji automatycznie są wyższe, niż gdyby moc magazynu energii była mniejsza. Przykładową wycenę instalacji, w której moc magazynu jest mniejsza niż moc instalacji opublikowaliśmy TUTAJ.