Mój Prąd a magazyn energii – czy moc magazynu może być większa od mocy instalacji fotowoltaicznej?

Jeszcze niedawno rozwój przydomowych magazynów energii był ograniczony nie tylko stosunkowo wysoką ceną, szczególnie przy braku dofinansowań, ale również przepisami, które nakładały ograniczenia na sumowanie mocy magazynu energii z mocą mikroinstalacji fotowoltaicznej. W zeszłym roku nastąpiła jednak zmiana w tych przepisach, która umożliwia nie-sumowanie mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej z mocą magazynu energii, pod warunkiem, że moc magazynu jest mniejsza niż moc instalacji PV. Ale co się dzieje, gdy moc magazynu jest większa? Jak wpływa to na możliwość uzyskania dofinansowania w programie Mój Prąd, który umożliwia otrzymanie dotacji na instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kW? Jakie są koszty instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii? Odpowiemy na te pytania i przeanalizujemy koszty!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Mamy dla Was zagwozdkę: czy w programie Mój Prąd można otrzymać dofinansowanie, jeśli moc samej instalacji PV (po modułach) jest mniejsza niż moc magazynu energii? Czy w takim wypadku uznaje się, że moc instalacji i magazynu się zsumowała (moc magazynu jest większa niż moc samej mikroinstalacji), więc wynosi 12 kW, a więc przekracza maksymalne 10 kW wskazane w regulaminie programu dla instalacje PV + innych urządzeń?

Z jednej strony mamy przecież zapis z programu, który stanowi, że: Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net–billing.

Z drugiej strony mamy zapis z Prawa Energetycznego, który stanowi, że moce się nie sumują, ale dopiero wtedy, gdy moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji, (…).

Jak te dwa zapisy mają się do siebie? Co z dofinansowaniem w programie Mój Prąd? Przeczytasz o tym w GLOBENERGIA PLUS!

    Zobacz również