Jak poinformował Piotr Woźny na swoim oficjalnym Twitterze, dziś rano odbyła się rozmowa z załogą PKO BP na temat uruchomienia elektronicznego kanału składania wniosków o dotację z programu priorytetowego Mój Prąd.

Jak jest teraz?

Obecnie nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o konkursie publikowanego na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu w ramach programu priorytetowego. Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad. Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 8:00 – 15:00. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony o czym wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Czy będą elektroniczne wnioski?

Dziś rano Piotr Woźny odbył rozmowę z załogą PKO BP na temat uruchomienia elektronicznego kanału składania wniosków o dotację z programu priorytetowego Mój Prąd. Czy będą elektroniczne wnioski? Pewnie wkrótce się dowiemy. Bądźcie na bieżąco!

Redakcja GLOBEnergia