Według informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nabór wniosków do programu Mój Prąd odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW ogłosił, że nabór będzie się odbywał w trybie ciągłym, a wraz z datą zakończenia pierwszego naboru: 20 grudnia, rozpocznie się kolejny. Zaznaczył, że podana data zakończenia naboru została podana z konieczności i wynika z procedur administracyjnych.

Piotr Woźny dodał również, że zamieszczony na stronie Narodowego Funduszu licznik wniosków jest właśnie po to, by inwestorzy wiedzieli jaka kwota została w budżecie i czy mają jeszcze czas na złożenie wniosku.

Piotr Woźny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Mój Prąd w liczbach

Według stanu na 8 października 2019 roku, liczba złożonych wniosków wyniosła 2023 o łącznej mocy 11 455,35 kW, na kwotę prawie 10 milionów zł, a dokładnie 9 912 679 zł. Ich liczba stale rośnie! Ponad 85% z nich:1709 zostało już zatwierdzone przez Ministerstwo Energii. Łączna kwota zatwierdzonych wniosków opiewa na 8 380 418 zł, a ich moc to 9 715,20 kW. Ministerstwo Energii wypłaciło już 1344 dotacji, na moc 7 670,7 kW o łącznej kwocie 6 594 486 zł.

Kwota, która pozostała w budżecie do alokacji to 993 405 514 zł. Dzięki powstałym instalacjom zostało wyprodukowane 7 670,7 MWh oraz uniknięto 6 136 566 kg dwutlenku węgla.

Redakcja GLOBEnergia