Czas między I a II naborem do Programu Mój Prąd jest dobrym czasem na podsumowanie! Ile wniosków złożono do programu? Czy dodatkowe możliwości składania wniosków wprowadzone w trakcie trwania programu cieszyły się popularnością? Podsumujmy I nabór!

Mój Prąd w liczbach

20 grudnia zakończył się I nabór do programu Mój Prąd. W ciągu pierwszego naboru dofinansowano 17 500 instalacji PV. W sumie wartość wypłaconych dotacji wraz z tymi zatwierdzonymi do wypłaty opiewała na 90 milionów złotych. Kolejny nabór do programu Mój Prąd rozpocznie się już 13 stycznia 2020 roku.

Wnioski do programu można było składać od 30 sierpnia. W trakcie trwania konkursu jego regulamin się zmieniał i wprowadzono nowe możliwości składania wniosków.

11 października 2019 wprowadzono możliwość składania wniosków przez instalatorów na równi z innymi inwestorami. Choć wydawało się to bardzo dużym ułatwieniem dla instalatorów, okazuje się że ta opcja nie cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. Od momentu wprowadzenia takiej możliwości, przez instalatorów został złożony niecały procent, a dokładnie 0,69% wniosków.

Skąd taki mały udział? Taka opcja niekoniecznie się opłaca. Instalator, który sam montuje sobie fotowoltaikę, musi zapłacić podatek VAT od urządzeń na poziomie 23%. Za usługę montażu wraz z urządzeniami podatek VAT wynosi tylko 8%.

21 października 2019 uruchomiono elektroniczną ścieżkę naboru wniosków. Ta opcja cieszy się nieco większym zainteresowaniem. Od momentu wprowadzenia takiej możliwości 21% wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. To nie tak dużo jak można by się było spodziewać. Zwłaszcza, że wśród zmian proponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, pojawiła się propozycja obligatoryjnego składania wniosków drogą elektroniczną w kolejnych latach.

Od 21 listopada 2019 beneficjenci mogą składać wnioski za pośrednictwem firm instalacyjnych, które podpisały porozumienie z Narodowym Funduszem. W pakiecie wysyłanym przez taką firmę instalacyjną musi się znaleźć minimum 20 wniosków. Od momentu wprowadzenia tej możliwości, w ten sposób złożono 2,42% wniosków.

Powody odrzucania wniosków w Programie Mój Prąd

Nie wszystkie wnioski, które zostały złożone do Programu Mój Prąd zostały zatwierdzone. Pociesza jedynie fakt, że niezatwierdzony wniosek można złożyć ponownie!

Powody odrzucania wniosków:

  • koszty kwalifikowane poniesione przed 23.07.2019 r.,
  • przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 23.07.2019 r.,
  • brak Załącznika nr 4 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu Priorytetowego Mój Prąd,
  • brak zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Podsumowanie:

  • W I naborze dofinansowano 17 500 instalacji
  • Wartość dotacji wypłaconych i zatwierdzonych do wypłaty: 90 000 000 zł
  • Część wniosków złożonych przez instalatorów od 11.10.2019: 0,69%
  • Część wniosków złożonych elektronicznie, od 21.10.2019: 21%
  • Część wniosków złożonych hurtowo przez firmy instalacyjne od 21.11.2019: 2,42%

Zasady II naboru do programu Mój

Kolejny nabór zostanie ogłoszony 13 stycznia 2020 r., na zasadach obowiązujących w pierwszym naborze. Data poniesienia wydatków: 23.07.2019 r. zostanie taka sama. Zatem można ponosić wydatki i podłączyć instalację do sieci pomiędzy naborami i ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym.

Jeżeli środki w puli się nie wyczerpią, program potrwa co najmniej do końca 2025 roku. Według informacji zawartych w instrukcji składania wniosków, koszty kwalifikowane [zł brutto] mogą być ponoszone od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r.

Kolejny nabór rozpocznie się już za 10 dni!

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia