27 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że od 31 marca, do programu Mój Prąd będzie można składać jedynie wnioski w formie elektronicznej. Jak na swoim oficjalnym twitterze podał Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW – przez 11 dni – od 28 marca do 7 kwietnia do Narodowego Funduszu wpłynęło 1928 e-wniosków.

W sumie w całym II naborze do NFOSiu wpłynęło 8843 wniosków elektronicznych. Oznacza to, że przez te 11 dni wpłynęło 21,8% ze wszystkich e-wniosków złożonych od początku II naboru. W tym czasie Polacy składali średnio 175 e-wniosków dziennie, a licząc od początku II naboru – średnio 103 e-wnioski dziennie.

Jak 30 marca na swoim twitterze podał Michał Kurtyka – minister klimatu, w ramach II naboru do programu Mój Prąd wpłynęło ponad 21 000 wniosków.

Z tych danych można wywnioskować, że do czasu wycofania możliwości składania wniosków papierowych, nieco ponad 1/3 wniosków została złożona drogą elektroniczną. Z oczywistych względów, po wyeliminowaniu papieru, udział e-wniosków w ogólnym rachunku będzie się zwiększał.

Elektroniczne wnioski w I naborze

Możliwość składania wniosków w formie elektronicznej została uruchomiona w pierwszym naborze, a dokładnie 21 października 2019 roku. Według informacji uzyskanych przez Redakcję po zakończeniu I naboru, od momentu wprowadzenia możliwości składania e- wniosków, drogą elektroniczną zostało złożonych 21% wniosków.

Oznacza to, że w II naborze elektroniczne wnioski cieszyły się sporo większym zainteresowaniem niż w I naborze.

Liczba zatwierdzonych dotacji

Według danych, które wczoraj Ministerstwo Klimatu podało na swoim oficjalnym twitterze, w II naborze do programu Mój Prąd zostało zatwierdzonych 5042 wniosków opiewających łącznie na kwotę 24,95 milionów złotych. Łączna moc instalacji, dla których wnioski o dotację zostały zatwierdzone wynosi 28,3 MW. Oznacza to, że w II naborze średnia moc instalacji, na które zostały przyznane dotacje wynosiła 5,6 kW.

Według danych dostępnych na stronie dedykowanej Programowi Mój Prąd, według stanu na 9.04.2020 roku, liczba przyznanych dofinansowań do projektów instalacji PV we wszystkich województwach wynosi 29 409, przy czym najwięcej, bo 4212 dotacje zostały przyznane w województwie śląskim. Łączna moc tych instalacji wynosi 164,4 MW. Oznacza to, że ogólna średnia moc instalacji, na które zostały przyznane dotacje wynosi 5,6 kW.

źródło: mojprad.gov.pl

Gdzie złożyć e-wniosek?

Elektroniczny wniosek można złożyć przez dedykowaną stronę internetową: http://mojprad.gov.pl/, która jest nie tylko źródłem informacji o przebiegu i postępach realizacji programu, ale również miejscem do sprawdzenia statusu realizacji złożonego wniosku.

Do wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej. Więcej przeczytaj TUTAJ.

Ile się czeka na wypłatę dotacji z Programu Mój Prąd?

Ile wynosi czas oczekiwania na wypłatę dotacji z programu Mój Prąd? Sprawdź TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia