Elektroniczna droga składania wniosków

Elektroniczna droga składania wniosków w programie Mój Prąd została uruchomiona 31.03.2020 roku. Od tego momentu nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej, chyba że przez agregatora (instalatora, który podpisał umowę z NFOŚiGW).

W programie Czyste Powietrze droga elektroniczna została uruchomiona 10 czerwca 2020 roku, ale składanie wniosku w formie papierowej wciąż jest możliwe.

W przypadku obu programów do złożenia e-wniosku potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Czy mimo elektronicznej ścieżki składania wniosków, są one drukowane przez urzędników? Taki stan rzeczy skutkowałby wydłużeniem rozpatrywania wniosku, a co za tym idzie późniejszą wypłatą dotacji beneficjentowi. Postanowiliśmy to sprawdzić. O stanowisko poprosiliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mój Prąd

Według informacji udzielonych przez NFOŚiGW, drugi nabór wniosków w programie „Mój Prąd” jest w pełni obsługiwany cyfrowo od momentu złożenia wniosku (włącznie z agregatorami) do momentu wypłaty dotacji. W konsekwencji w programie „Mój Prąd” nie istnieje potrzeba drukowania wniosków złożonych drogą elektroniczną.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze tym różni się od Mojego Prądu, że jest obsługiwany osobno przez wojewódzkie fundusze, a nie centralnie przez NFOŚiGW. Według informacji przekazanych nam przez Rzecznika, dokumenty programowe w programie Czyste Powietrze nie wymagają drukowania wniosków składanych elektronicznie. Jednakże NFOŚiGW jako instytucja nadzorująca program nie wpływa na wewnętrzne procedury wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej odpowiedzialnych za realizację programu „Czyste Powietrze” i nie posiada informacji na ich temat.

To oznacza, że nie jest wykluczone, że wnioski w programie Czyste Powietrze w niektórych wfosiach faktycznie mogą być drukowane, choć procedury tego nie wymagają.
Niestety Polacy na razie i tak nie wykazują znaczącego zainteresowania składaniem wniosków drogą elektroniczną. Aktualnie niespełna 10% wniosków w drugim naborze programu Czyste Powietrze (wg stanu na 21.08.2020 r. 1 878 z 20 230 wniosków) zostało złożonych drogą elektroniczną.

Czas rozpatrywania wniosków

Celem uruchomienia elektronicznego kanału składania wniosków było przyspieszenie procedury ich rozpatrywania. W programie Czyste Powietrze czas rozpatrywania na razie nie stanowi problemu i wynosi 21 dni wobec regulaminowych 30 dni. Należy jednak zaznaczyć, że średnia liczba wniosków składanych codziennie do programu Czyste Powietrze jest znacznie mniejsza niż w programie Mój Prąd i w nowej wersji programu wynosi 206 wniosków dziennie. Dodatkowo Czyste Powietrze obsługiwane jest przez dużo większą liczbę instytucji.

Trudno pomyśleć co by się stało, gdyby wnioski do programu Mój Prąd były rozpatrywane w formie papierowej. Według informacji NFOŚiGW w ostatnim czasie wpływa średnio nawet 600 wniosków dziennie, a są takie dni, że wpływa ich ponad 1000. W związku z tym aktualny czas rozpatrywania wniosków w programie Mój Prąd trwa średnio 3 miesiące. Papierowe wnioski mogłyby spowodować całkowity zastój programu.

Redakcja GLOBEnergia