Zarówno Program Mój Prąd jak i Czyste Powietrze stanowią wsparcie dla zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną. Różnica polega na tym, że w Moim Prądzie można uzyskać dotację do 5 tysięcy złotych, a w Czystym Powietrzu jedynie dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów. Co więcej, programów nie można łączyć. W związku z tym, beneficjent musi się zdecydować, z którego Programu chce skorzystać. Co częściej wybierają zainteresowani? Ile wniosków o dofinansowanie złożono w obu programach?

Ile wniosków na PV złożono w Moim Prądzie?

20 grudnia zakończył się I nabór do programu Mój Prąd. W ciągu pierwszego naboru dofinansowano 17 500 instalacji PV. W sumie wartość wypłaconych dotacji wraz z tymi zatwierdzonymi do wypłaty opiewała na 90 milionów złotych. Kolejny nabór do programu Mój Prąd rozpocznie się już 13 stycznia 2020 roku.

Ile wniosków na PV złożono w Czystym Powietrzu?

Według informacji uzyskanych przez Redakcję, do 13.12.2019 r. złożono 105 122 wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, z czego 2,5% czyli 2 610 szt. stanowiły takie, w których zawnioskowano o montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program Czyste Powietrze trwa od 2018 roku, więc skala jest nieporównywalna. W ciągu 2 lat w Czystym Powietrzu złożono 2 610 wniosków, a zaledwie w ciągu 4 miesięcy Mojego Prądu dofinansowano 17 500 instalacji PV. Liczba wniosków na PV w Czystym Powietrzu to zaledwie 15% tych złożonych wniosków w Moim Prądzie!

Jaka jest zaleta Czystego Powietrza nad Moim Prądem? W Czystym Powietrzu można postawić na większe instalacje – do 40 kW. W Moim Prądzie wielkość instalacji jest ograniczona do 10 kW.

Czy wprowadzenie programu Mój Prąd sprawiło, że dynamika składania wniosków o pożyczkę na PV w Czystym Powietrzu spadła?

Według informacji uzyskanych przez Redakcję, na przestrzeni kilku miesięcy przed uruchomieniem naboru w programie Mój Prąd średnia liczba składanych wniosków o dofinansowanie, w których zawnioskowano o montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosiła 216 szt. na miesiąc. Natomiast po rozpoczęciu naboru w programie Mój Prąd liczba złożonych wniosków na fotowoltaikę wynosi średnio 113 na miesiąc.

W ramach Programu Czyste Powietrze możliwe jest dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej jedynie w formie pożyczki, natomiast w programie Mój Prąd przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Więc jest to prawdopodobnie główna przyczyna zmniejszenia liczby złożonych wniosków na fotowoltaikę w programie Czyste Powietrze.

Częściowo zmienił się też sposób finansowania fotowoltaiki przez inwestorów. W przeszłości, dużo częściej to finansowanie było oparte o pomoc banków w postaci kredytów. Dziś zwiększa się udział klientów, którzy chcą kupić instalację “za gotówkę”. Możliwość uzyskania dotacji i połączenia jej z ulgą termomodernizacyjną implikuje relatywnie mniejszą kwotę konieczną do zapłaty za instalację. Inwestorzy chętniej chcą wykorzystywać własne środki, a niekoniecznie korzystać z zewnętrznej pomocy finansowej.

Programów nie można łączyć

Dotacji w Programie Mój Prąd nie można łączyć z pożyczką w Programie Czyste Powietrze. Pojawienie się programu dedykowanego fotowoltaice spowodowało spadek zainteresowania pożyczkami w Czystym Powietrzu, jednak nie całkiem! Czystym Powietrzem wciąż mogą być zainteresowane osoby, które chcą zainwestować w instalację większą niż 10 kW. Warto nadmienić, że podobnie jak Mój Prąd, Czyste Powietrze łączy się z ulgą termomodernizacyjną.

Coraz więcej banków ma w swojej ofercie kredyty preferencyjne na fotowoltaikę, co z kolei jest plusem dla osób, które chcą otrzymać dotację w Moim Prądzie, nie mają wystarczającej ilości środków własnych, a pożyczki z Czystego Powietrza nie mogą uzyskać.

Nowe budynki a inwestycja w PV

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane. W związku z tym, dla osób które chcą zainstalować fotowoltaikę w nowym budynku pozostaje już tylko Program Mój Prąd.

II nabór wniosków już od 13 stycznia!

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia