W programie Mój Prąd, po przyłączeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci i po spełnieniu określonych warunków można otrzymać zwrot kosztów inwestycyjnych w wysokości nawet 5 000 zł. Aby skorzystać z dotacji w programie Mój Prąd potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji oraz aneks do umowy. Ile się czeka na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dotacji? Sprawdziliśmy!

Liczba wniosków

Od 30.08.2019r. do 30.08.2020r., czyli przez 366 dni trwania programu Polacy złożyli w sumie 131420 wniosków, co przekłada się na 359 wniosków składanych każdego dnia i 10951 wniosków składanych każdego miesiąca. Według stanu na 30.08.2020 roku, wypłacono 68070 dotacji na łączną kwotę 339 mln zł. Oznacza to, że 52% Polaków, którzy złożyli wniosek o dotację już ją otrzymało. Pozostała część wnioskodawców – 48% wciąż czeka na rozpatrzenie wniosku.

Ile się czeka na rozpatrzenie wniosku w Moim Prądzie?

Liczba wniosków o dotację złożonych w programie Mój Prąd rośnie z dnia na dzień. O średni czas rozpatrywania wniosków zapytaliśmy Rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według informacji, którą otrzymaliśmy, średni czas rozpatrywania wniosku w przypadku prawidłowo złożonego wniosku od momentu złożenia do wypłaty dofinansowania wynosi 3 miesiące.

Jak podaje NFOŚiGW, tak długi czas rozpatrywania wynika z faktu, że w ostatnim czasie do Narodowego Funduszu wpływa średnio 600 wniosków dziennie, a bywają takie dni, w których liczba wniosków przekracza 1000 sztuk.

Ile pieniędzy zostało w puli?

Budżet programu Mój Prąd wynosi 1 miliard zł, dzięki któremu miało powstać około 200 000 nowych instalacji fotowoltaicznych. Według stanu na 30.08.2020 r. złożono 131 420 wniosków. Ich wartość pieniężna wynosi 131 420 x 5 000 zł = 657 100 000 zł. To oznacza, że w puli zostało około 342,9 mln zł.

Wartość wypłaconych dotacji z 68 070 wniosków odpowiada kwocie 338 987 567,99 zł. Średnia moc instalacji ze złożonych wniosków wynosi 5,606 kW.

Składanie wniosków do programu

Od 31 marca 2020 roku wnioski w programie Mój Prąd mogły być składane wyłącznie przez kanał elektroniczny gov.pl.

Do wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy. Przy składaniu wniosku, należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód.

Oprócz tego należy przygotować niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),

Jeżeli wnioskodawca nie posiada profilu zaufanego lub e-dowodu, wniosek do programu Mój Prąd może złożyć za pośrednictwem agregatora – instalatora PV, który podpisał porozumienie z NFOŚiGW lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem Pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć Pełnomocnictwo.


Fotowoltaika? Dowiedz się więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice? Zapisz się na Warsztaty Fotowoltaiczne Akademia Solgen – unikalne spotkanie z praktykami z branży fotowoltaicznej. Najbliższe warsztaty odbędą się już 29-30 września 2020 roku!

Dowiedz się więcej TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia