Zgodnie z zapowiedziami, jako że już połowa października, zmiana w Programie Mój Prąd dotycząca instalatorów weszła w życie! Dzięki postulatom naszej redakcji, instalatorzy mogą stać się inwestorami w Moim Prądzie! Informaja została oficjalnie potwierdzona przez Narodowy Fundusz, a instalator, by mógł zostać inwestorem, musi dołączyć zaświadczenie o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zmiana regulaminu już obowiązuje!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej informację, że w związku z licznymi postulatami wnioskodawców, po konsultacjach z Ministerstwem Energii, w dniu 11.10.2019 nastąpiła korekta wniosku o dofinansowanie do Programu Mój Prąd w zakresie umożliwienia samodzielnego montażu instalacji PV.

Wprowadzenie tej modyfikacji zasad udzielania dotacji wymaga dostosowania wzoru wniosku. Wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV. W takiej sytuacji muszą zaznaczyć to we wniosku w punkcie 21.

Dodatkowo, instalatorzy, którzy chcą samodzielnie wykonać instalację, muszą przedstawić stosowny załącznik nr 5 -zaświadczenie o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Instalator – inwestor zgodny z regulaminem!

Według pierwotnego regulaminu programu instalacje, które są wykonane przez właścicieli, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje nie mogą zostać zakwalifikowane do dopłaty w ramach tego programu.

Zdaniem naszych czytelników, taka sytuacja była nieco dyskryminująca dla instalatorów, którzy stali się obecnie również właścicielami indywidualnych elektrowni fotowoltaicznych. Według poprzedniego regulaminu, wnioski osób które same sobie wykonały instalację, zostałyby z góry odrzucone. Wiadome były zatem pytania o zasadność takiego zapisu.

Pojawiały się nawet ostre zarzuty, że Mój Prąd, zamiast wspierać Prosumenta, faktycznie jest wsparciem finansowym dla firm instalatorskich ponieważ uzyskana dotacja pokrywa właściwie koszty jej montażu. Nie mogliśmy obok takich zapytań przejść obojętnie i zapytaliśmy u źródła!

Wiadomość, którą otrzymaliśmy 24. września była bardzo przychylna prosumentom – instalatorom.

Według oficjalnej informacji z Departamentu Energii, który jest odpowiedzialny za wdrażanie w NFOŚiGW programu Mój Prąd, ograniczenie możliwości samodzielnego montażu przez właścicieli obiektów podyktowane było dbałością o wysoką jakość i gwarancje bezpieczeństwa, co przy tej skali programu i ograniczonych możliwościach weryfikacji realizowanych instalacji jest bardzo istotne.

Urząd postanowił jednak zmienić regulamin i po analizie przedstawionego pytania w kontekście celów realizacji programu „Mój Prąd”, Departament merytoryczny wdrażający program Moj Prąd w NFOSiGW postanowił dokonać modyfikacji zasad udzielania dotacji poprzez dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej samodzielnie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – na budynku będącym ich własnością. Teraz informacja została potwierdzona oficjalnie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bardzo cieszymy się, że nasze redakcyjne postulaty zostały zaakceptowane, a w tym momencie są już oficjalnie wdrożone w życie! Instalatorzy-inwestorzy – do dzieła!

źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia