Program „Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, w szczególności tych najsłabiej zurbanizowanych. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego budżet wynosi 1 mld PLN. Szacuje się, że przyczyni się on do powstania dodatkowych 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23 lipca 2019 r. Przed złożeniem wniosku, projekt musi być zakończony.

Mój Prąd – TO MUSISZ WIEDZIEĆ

 • 23 lipca 2019 inwestycja starająca się o dofinansowanie nie może zostać zakończona przed tym terminem!
 • 2 – 10 kWp– tylko takie instalacje mogą ubiegać się o dofinansowanie
 • 5 tysięcy złotych – maksymalna kwota dofinansowania z programu
 • Umowa kompleksowa– konieczna, by otrzymać dofinansowanie
 • Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną
 • Dotacja z programu zwolniona jest z podatku
 • Wnioski składa się w wersji papierowej lub elektronicznej

Małżeństwo w programie Mój Prąd

Małżeństwo może złożyć wniosek wspólnie. Według założeń programu, beneficjentem jest zawsze osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. W przypadku, gdy umowa z OSD jest zawarta przez męża, a faktura za instalację fotowoltaiczną byłaby na żonę, wnioskodawcą powinien być mąż i to on powinien wskazać swój PESEL i dane Urzędu Skarbowego. Podsumowując, fakt zawarcia umowy kompleksowej przez jednego z małżonków przy jednoczesnym wystawieniu faktury za zakup i montaż mikroinstalacji na drugiego z małżonków umożliwia uzyskanie dofinansowania.

Inni członkowie rodziny

A co z innymi członkami rodziny? Czy faktura może być wystawiona na inną osobę, niż jest zawarta umowa kompleksowa z OSD, np. na dzieci lub konkubenta? Jeżeli nie ma możliwości, by faktura VAT była wystawiona na beneficjenta, to konieczne jest by dane na FV wskazywały, że dotyczą instalacji wnioskowanej do dofinansowania (adres, nazwa towaru/usługi). Wnioskodawca może także złożyć wniosek za pośrednictwem Pełnomocnika. W takim wypadku pełnomocnictwo notarialne należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Oprócz tego, 11 października 2019 NFOŚiGW wniósł korektę wniosku o dofinansowanie do Programu Mój Prąd w zakresie umożliwienia samodzielnego montażu instalacji PV. Od tego czasu, wnioskodawcy mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV. Instalator może być inwestorem na równych zasadach z innymi wnioskodawcami. Musi jedynie załączyć dokument o samodzielnym wykonaniu instalacji oraz zaznaczyć to we wniosku.

 Chcesz wiedzieć więcej o programie Mój Prąd?

 

 • PUNKTACJA – CO ZROBIĆ, BY ZEBRAĆ MAKSYMALNĄ LICZBĘ?
 • OPODATKOWANIE DOTACJI, ULGI I ŁĄCZENIE DOTACJI
 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY – CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
 • INSTALACJA NA KREDYT A WNIOSEK O DOTACJĘ. JAK UDOKUMENTOWAĆ?
 • JAK OPISAĆ FAKTURĘ?

 

Pobierz poradnik  „Mój Prąd od A do Z”

LINK TUTAJ

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia