Dla jakich budynków nie zostanie przydzielona dotacja w ramach programu Mój Prąd?

Jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót to nie może ubiegać się o dofinansowanie w Programie Mój Prąd. Natomiast, jeśli jest już przyłącze docelowe i OSD ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisanie umowy kompleksowej), to można wnioskować
o dofinansowanie.

Oprócz tego o dopłatę nie mogą starać się osoby, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować, o czym NFOŚiGW poinformował 25 lipca. Wsparcie nie przysługuje na nowe panele dokładane do istniejących.

Termin przyłączenia

Warto przypomnieć, że zarówno w pierwszym jak i w drugim naborze terminem granicznym przyłączenia do sieci i kwalifikacji instalacji do uzyskania dotacji pozostał 23 lipca 2019 roku. Oznacza to, że przyłączenie instalacji do sieci przed 23 lipca 2019 roku dyskwalifikuje z uzyskania dotacji. Równocześnie z uzyskania dotacji dyskwalifikuje poniesienie kosztów przed 23 lipca 2019 roku.

To istotny termin, o którym wiele osób składających wniosek zapomina. Ten błąd jest jednym z najczęstszych powodów odrzucenia wniosków. Co więcej – w tym wypadku wniosku nie można złożyć ponownie.

Powody odrzucania wniosków – Na jakie błędy uważać?

Najczęstszym błędem w I naborze był brak zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Aż 43% osób, których wniosek został odrzucony popełniło ten błąd.

W dalszej kolejności wnioski odrzucano z powodu poniesienia kosztów kwalifikowanych przed 23.07.2019 roku – 25% oraz z powodu przyłączenia mikroinstalacji do sieci przed 23.07.2019 r. – 15%. W przypadku tych dwóch powodów, nie ma możliwości uzupełnienia złożonego wniosku.

13% wniosków odrzucono z powodu braku Załącznika nr 4, czyli oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu Priorytetowego Mój Prąd. 4% to inne powody, takie jak załączenie kopii wniosku, brak podpisu na wniosku czy brak jakichkolwiek danych kontaktowych.

Powody odrzucania wniosków w I naborze

Podsumowanie:

• MÓJ PRĄD – NIE DLA BUDYNKÓW W BUDOWIE!
• MÓJ PRĄD – NIE DLA ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW!
• MÓJ PRĄD – NIE DLA SYSTEMÓW W ROZBUDOWIE!
• MÓJ PRĄD – NIE DLA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZED 23.07.2019
• MÓJ PRĄD – NIE DLA INSTALACJI PRZYŁĄCZONYCH PRZED 23.07.2019

 Chcesz wiedzieć więcej o programie Mój Prąd?

 

  • PUNKTACJA – CO ZROBIĆ, BY ZEBRAĆ MAKSYMALNĄ LICZBĘ?
  • OPODATKOWANIE DOTACJI, ULGI I ŁĄCZENIE DOTACJI
  • NIEZBĘDNE DOKUMENTY – CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
  • INSTALACJA NA KREDYT A WNIOSEK O DOTACJĘ. JAK UDOKUMENTOWAĆ?
  • JAK OPISAĆ FAKTURĘ?

 

Pobierz poradnik  „Mój Prąd od A do Z”

LINK TUTAJ

 

Redakcja GLOBEnergia