Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kwotę alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano na poziomie do 1,1 mld  zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Pierwszy nabór trwał w okresie od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r., natomiast drugi – od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. Pytamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o dotychczasowe podsumowanie programu, gdyż obecnie w dalszym ciągu trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w drugiej edycji. Wynika to z dużej liczby wniosków złożonych pod koniec naboru. Jak informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, w ostatnich dniach listopada 2020 roku składano ich dziennie nawet 2 000. Absolutnym rekordem w skali całego programu była Barbórka, a więc 4 grudnia. W ostatni roboczy dzień II naboru złożono 6641 wniosków.

Złożono 266 407 wniosków

NFOŚiGW poinformował redakcję GLOBEnergia, że w programie na dzień 5 maja 2021 roku złożono 266 407 wniosków o dofinansowanie.

Wypłacono już 190 045 dotacji, co oznacza 953 046 420,80 zł dofinansowania. Łączna moc instalacji, które uzyskały dofinansowanie wynosi 1 094 478,995 kW, co daje redukcję CO2 na poziomie ok. 875 583 196 kg/rok

Odrzucono 8 473 wniosków, natomiast 9252 wnioski są w dalszym procedowaniu (na różnych etapach kontroli).

19 555 wniosków wymaga uzupełnienia. Wniosków do rozpatrzenia pozostało 38 182.

Kiedy zakończy się analiza wniosków złożonych w programie Mój Prąd?

Nasi czytelnicy często pytają naszą redakcję, kiedy zakończy się rozpatrywanie wniosków złożonych do grudnia 2020 roku. O to także zapytaliśmy NFOŚiGW.

– Rozpatrywanie wniosków złożonych w programie Mój Prąd (I i II nabór) planujemy zakończyć w połowie roku tj. przed uruchomieniem kolejnej edycji, ale jest to uzależnione od tempa dokonywania uzupełnień przez Wnioskodawców – wyjaśnia Narodowy Fundusz.

Trzecia edycja według wstępnych informacji ma rozpocząć się 1 lipca 2021 roku. Według zapowiedzi możemy się spodziewać, że kolejny nabór zostanie rozszerzony o możliwości dofinansowania instalacji ładowarki  do samochodu elektrycznego, magazynu chłodu/ciepła oraz inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom