Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Nabór trwa dopiero od dwóch tygodni, a liczba złożonych wniosków już przekroczyła 1,5 MW! Na stan 12 września 2019 roku, liczba wniosków przekazanych do Ministerstwa energii wyniosła 270 sztuk, o łącznej mocy 1 548,87 kW, na kwotę 1 338 141 zł. Ponad 50% z wniosków przekazanych do ME zostało już zatwierdzonych.

Mój prąd w liczbach

Według stanu na 11 września 2019 roku, do Programu Mój Prąd przekazano 226 wniosków, na moc wynoszącą 1 284,25 kW i kwotę 1 122 245 zł. Według stanu na 12 września 2019 roku, złożonych wniosków było już 270 o łącznej mocy 1 548,87 kW, na kwotę 1 338 141 zł. Ich liczba stale rośnie! Ponad 50%  wniosków, a dokładnie 142 wnioski zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Energii. Łączna kwota zatwierdzonych wniosków opiewa na 706 164 zł, a ich moc to 825,77 kW. Ministerstwo Energii wypłaciło już 78 dotacji, na moc 458,95 kW o łącznej kwocie 39 0000 zł.

Kwota, która pozostała w budżecie do alokacji to 999 610 000 zł. Dzięki powstałym instalacjom zostało wyprodukowane 458.95 MWh oraz uniknięto 367 160 kg dwutlenku węgla.


Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rośnie jak na drożdżach!

Jak szacuje SBF POLSKA PV, w pierwszej połowie bieżącego roku, czyli na 30 czerwca 2019 roku w polskim systemie elektroenergetycznym mogło pracować nawet 92 660 mikroinstalacji fotowoltaicznych, a to oznacza, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku przyłączono do sieci ponad 37 500 indywidualnych elektrowni słonecznych. Spoglądając na rynek nieco inaczej oznaczałoby to, że codziennie, nie omijając świąt i weekendów, instalowanych było ponad 200 mikroinstalacji! To prawdziwy Trend Energetyczny!

 


 Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


Według szacunków, opracowanych na podstawie informacji o przyrostach liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych odnotowanych przez wybranych operatorów sieci w pierwszym półroczu 2019 roku, szacowana wartość skumulowana liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym może przekroczyć na koniec roku 190 700 mikroinstalacji. Co będzie dalej? Czy branża jest przygotowana na zaspokojenie ciągle rosnącego popytu na indywidualne elektrownie?

Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, na który serdecznie zapraszamy!

Redakcja GLOBEnergia