Nasi czytelnicy są ostatnio bardzo zainteresowani nowościami i wszelkimi informacjami dotyczącymi programu Mój Prąd. Wiele pytań dotyczy sytuacji, w której od miesiąca status – weryfikacja wniosku nie idzie do przodu i nic się nie dzieje.

Czy inwestorzy powinni martwić się taką sytuacją? Ile w tym momencie wynosi średni czas przyjmowania/weryfikacji wniosku? Sprawdź!

Weryfikacja wniosku w programie Mój Prąd

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procesu weryfikacji wniosku oraz problemami z niezmienionym statusem, zapytaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o to, czy inwestorzy powinni martwić się taką sytuacją i ile w tym momencie wynosi średni czas przyjmowania/weryfikacji wniosku.

Według odpowiedzi NFOŚiGW, proces weryfikacji wniosku wygląda następująco:

  1. Korespondencja składana do NFOŚiGW jest rejestrowana w programie komputerowym służącym do obsługi korespondencji z chwilą jej wpływu. Należy wskazać, iż nie jest to proces równoznaczny z rejestracją wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Mój Prąd”. Za rejestrację wniosku w ramach II naboru programu „Mój Prąd” uważa się nadanie mu numeru w aplikacji „Mój Prąd” służącej do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Numer nadany wnioskowi stanowi również numer późniejszej umowy o dofinansowanie.
  2. Pierwszeństwo w obsłudze mają wnioski prawidłowe, a więc kompletne, zawierające wszystkie wymagane załączniki. Takie wnioski od momentu rozpoczęcia ich oceny przechodzą kolejne etapy weryfikacji i finalnie akceptacji, a ostatnim etapem jest wypłata dofinansowania.
  3. Wnioski niekompletne i wymagające uzupełnienia otrzymują status „do wyjaśnienia” i skierowane są do tzw. poczekalni, gdzie oczekują na uzupełnienie i przywrócenie do dalszego procedowania.
  4. Do osób, które złożyły niekompletne wnioski wysyłane jest mailowo zawiadomienie o konieczności uzupełnienia, ale nie robi tego automat, tylko osoby oceniające, które takich wniosków do uzupełnienia mają obecnie średnio 1000 na jedną osobę oceniającą. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do uzupełnienia, Wnioskodawca nie prześle wymaganych dokumentów, wniosek jest odrzucany z procedowania zgodnie z zapisami regulaminu.
  5. Przejście między procesami (statusami) uzależnione jest też od kolejkowania wniosku. Z uwagi, iż dziś w systemie NFOŚiGW ma „w obiegu” ponad 100 tys. wniosków, to kolejka między nadaniem kolejnego statusu wniosku może trwać nawet do kilkunastu dni, np. jeśli jednego dnia zostało przekazane 1000 wniosków do księgowości w celu kontroli wniosku pod względem formalno-rachunkowym, a w kolejce było już np. 5000 wniosków, to liczba wniosków w kolejce zwiększa się do 6000 wniosków. Ich dalsze procedowanie między weryfikacją a kontrolą – przy wskazanej powyżej liczbie wniosków – trwa ok. 9 dni roboczych.

Nie ma się czym martwić!

Jak widać – nie ma się czym martwić! Długi czas oczekiwania wynika po prostu z dużej liczby składanych wniosków do programu. Dlatego… Inwestorzy – cierpliwości!

Polecamy też na bieżąco sprawdzać status wniosku oraz wiadomości wysyłane przez Narodowy Fundusz, by nie przegapić ewentualnego czasu przeznaczonego na korektę wniosku!

Redakcja GLOBEnergia