Na początku tego tygodnia opublikowaliśmy informację, że wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 18.12.2020 r., przy założeniu dostępności środków, otrzymają dofinansowanie z programu Mój Prąd. W przypadku wyczerpania budżetu programu wnioskodawcy z dolnych pozycji listy rankingowej mogą nie otrzymać dofinansowania, a ich wnioski nie zostaną przekazane automatycznie do III naboru, który ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2020 roku. Otrzymaliśmy również potwierdzenie od Narodowego Funduszu, że okres kwalifikowalności wydatków (23.07.2019 r. – 31.12.2025 r.) nie zostanie zmieniony, więc jeśli ktoś wykona instalację pomiędzy naborami, to spełni wymagania programu i będzie mógł składać wniosek o dofinansowanie w kolejnym naborze.

Po opublikowaniu tych informacji otrzymaliśmy liczne zapytania od czytelników, czy w przypadku niezakwalifikowania się do II naboru, będzie możliwe złożenie wniosku jeszcze raz.

W związku z tym poprosiliśmy Narodowy Fundusz o doprecyzowanie.

Czy jeśli wniosek nie zostanie zakwalifikowany do II naboru, inwestor będzie mógł złożyć wniosek ponownie?

Budżet programu Mój Prąd ustalony na poziomie 1 mld złotych, przyczynił się do powstania około 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Ustalona na początku pula środków wyczerpała się już 6 listopada, ale Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dołożył dodatkowe 100 milionów, dzięki którym może zostać dofinansowanych jeszcze 20 tysięcy mikroinstalacji PV.

Według odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od NFOŚiGW, wysokość dodatkowego budżetu została oszacowana na podstawie średniej liczby wniosków, która wpływa do Funduszu w ostatnim czasie. W związku z tym, NFOŚiGW zakłada, że zdecydowana większość osób, które złożą wniosek przed 18 grudnia, zakwalifikuje się do dofinansowania, pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony i wypełniony poprawnie.

Jeśli budżet wyczerpie się przed 18 grudnia, taka informacja nie zostanie ogłoszona, gdyż rozpatrywanie wniosków zajmie Funduszowi zdecydowanie więcej czasu.

Rzecznik NFOŚiGW potwierdził dla Redakcji GLOBEnergia, że jeżeli mimo wszystko budżet wyczerpie się przed datą zakończenia naboru, beneficjent dostanie informację, że nie zakwalifikował się do programu i będzie mógł złożyć wniosek w III naborze. Trzeba jednak pamiętać, że taka informacja nie trafi do beneficjenta od razu 18 grudnia 2020 roku, a dopiero po rozpatrzeniu złożonych wniosków.

Czy ogłoszenie dodatkowego budżetu przyspieszyło tempo składania wniosków?

Zapytaliśmy również, czy dołożenie dodatkowych 100 milionów złotych do budżetu przyspieszyło tempo składania wniosków. Rzecznik NFOŚiGW odpowiedziała nam, że faktycznie Polacy składają ostatnio nieco więcej wniosków, ale raczej wynika to z faktu końca naboru, a nie z ogłoszenia dodatkowego budżetu.

Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, kiedy Fundusz został zalany falą papierowych wniosków, które w dodatku były wypełnione niepoprawnie. W tym naborze Narodowy Fundusz na szczęście będzie musiał uporać się jedynie z wnioskami elektronicznymi, gdyż od kwietnia 2020 roku wnioski można składać jedynie w takiej formie.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia