Mój Prąd, Moje Ciepło czy Czyste Powietrze – która dotacja do pompy ciepła jest dla Ciebie?

Wraz z uruchomieniem programu Mój Prąd 5.0, pojawiły się kolejne dotacje, które oprócz programu Moje Ciepło i Czystego Powietrza wspierają pompy ciepła. Który program wybrać i w jakiej sytuacji? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej
Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

Zarówno program Mój Prąd, jak i Moje Ciepło przewidują dofinansowanie do pomp ciepła, z którego można skorzystać również w nowych budynkach. Są to jednak osobne programy, z osobnymi wymaganiami i regulaminami. Który program przysługuje w jakiej sytuacji? Najpierw pokrótce przyjrzyjmy się podstawom programów.

Program Moje Ciepło

Moje Ciepło to program dotacyjny o zasięgu ogólnopolskim, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest wspieranie indywidualnych inwestorów - osób fizycznych, które chcą, aby ich domy były zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne w zakresie ogrzewania. Program ten skupia się na wspieraniu zakupu i instalacji pomp ciepła w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Aktualnie, aby otrzymać dotację w Moim Cieple, wskaźnik Energii Pierwotnej budynku nie może przekraczać 55 kWh/m2/rok. Tym samym, program promuje budownictwo o jeszcze większej efektywności energetycznej niż nowo wznoszone domy zgodne z Warunkami Technicznymi z 2021 roku, w których wskaźnik EP nie może przekroczyć 70 kWh/m2/rok. Można zatem stwierdzić, że program Moje Ciepło nie tylko wspiera technologię pomp ciepła, ale również kształtuje przyszłość budownictwa. Warto podkreślić, że wnioskujący o dofinansowanie nie mogą posiadać źródeł ciepła na paliwo stałe, które służą celom grzewczym w ich budynkach.

W programie Moje Ciepło można otrzymać następujące dotacje:

 • gruntowa pompa ciepła: do 21 000 zł
 • pompa ciepła powietrze-woda: do 7 000 zł
 • pompa ciepła powietrze-powietrze: do 7 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 30% poniesionych kosztów albo do 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Program Moje Ciepło dotyczy nowych budynków. Zgodnie z regulaminem, są to budynki, w których nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd 5.0 został uruchomiony 22.04.2023 roku w Dzień Ziemii. Przewidziano w nim dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w net-billingu, które są podstawowym przedsięwzięciem dotowanym w tym programie oraz dodatkowych elementów, takich jak magazyn energii, kolektory słoneczne, systemy zarządzania energią, a także magazyn ciepła lub pompa ciepła.

W samym regulaminie programu Mój Prąd nie jest powiedziane wprost jakich budynków dotyczy. Jednakże Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - organu odpowiedzialnego za program odpowiedział w wywiadzie dla naszej Redakcji, że Mój Prąd finansuje zadania już zrealizowane. 

Jest to refinansowanie kosztów, które zostały poniesione na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ale i tych dodatkowych elementów obecnych od czwartej edycji i przeniesionych do piątej edycji poszerzonej o pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w momencie, kiedy zostało wydane zaświadczenie przez operatora systemu dystrybucyjnego, że instalacja funkcjonuje i jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej, jest też zamontowany licznik i podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej. Dla takich właśnie zadań jest przewidziane dofinansowanie w Moim Prądzie. Zatem nie ma znaczenia, czy budynek jest istniejący, czy nowo budowany

powiedział Paweł Mirowski.

Oznacza to, że z programu Mój Prąd można skorzystać również w nowych budynkach. W Moim Prądzie przewidziano następujące kwoty dofinansowania:

 • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
 • do systemu EMS / HEMS - do 3 tys. zł;
 • pompa ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł, lub
 • gruntowa pompa ciepła -  28,5 tys. zł, lub 
 • pompa ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł, lub
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - 19,4 tys. zł, lub
 • magazyn ciepła - 5 tys. zł;
 • kolektory słoneczne c.w.u - 3,5 tys. zł. 

Jak widać, kwoty przewidziane w programie Mój Prąd są znacząco wyższe od tych w Moim Cieple. To jednak nie sprawia, że jest on oczywistym wyborem... 

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze

Dofinansowanie na pompę ciepła można otrzymać również w programie Czyste Powietrze. Ten program ma z kolei na celu likwidację kopciuchów - nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Jeśli więc masz w domu stary kocioł na węgiel i chcesz wymienić go właśnie na pompę ciepła, a oprócz tego przeprowadzić termomodernizację budynku, Czyste Powietrze jest dla Ciebie. Jeżeli kwalifikujesz się do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, dotacja na pompę ciepła może być jeszcze wyższa niż w programie Mój Prąd.

Dofinansowanie na pompy ciepła w programie Czyste Powietrze, źródło: czystepowietrze.gov.pl

Warto pamiętać również o uldze termomodernizacyjnej, z której można skorzystać w corocznym rozliczeniu podatkowym i od podstawy opodatkowania odliczyć wydatki do 53 tys. zł (106 tys, zł w przypadku małżonków). Ulgę można łączyć z innymi dotacjami. Trzeba jednak pamiętać o odjęciu otrzymanej kwoty dotacji od poniesionych kosztów, by nie skorzystać ze wsparcia dwa razy na te same wydatki.

Mój Prąd, Moje Ciepło czy Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest najbardziej kompleksowy pod względem udzielanych dotacji na termomodernizację. Z kolei ulga termomodernizacyjna ma najmniej wykluczeń. Program Moje Ciepło dotyczy tylko nowych domów, a Mój Prąd wymaga fotowoltaiki.

Podsumujmy więc - który program dotacyjny wybrać przy inwestycji w pompę ciepła? Mój Prąd to program dla osób, które przede wszystkim chcą zainwestować w mikroinstalację fotowoltaiczną i tę inwestycję rozszerzyć o dodatkowe elementy. Warto dodać, że jeśli otrzymałeś dotację w programie Mój Prąd 4.0 lub 4+ i teraz chcesz dołożyć do tego pompę ciepła, to jest taka możliwość. Również przy dofinansowaniu z Mojego Prądu 3.0 można rozszerzyć dofinansowanie o pompę ciepła. Konieczna jest wtedy zmiana systemu rozliczeń z opustów na net-billing.

Jeśli chcesz zainwestować w samą pompę ciepła, program Mój Prąd nie jest dla Ciebie. W przypadku budowy domu, możesz wtedy skorzystać z programu Moje Ciepło. Jest to możliwe szczególnie teraz, gdy weszła w życie ważna zmiana dla pomp ciepła w Warunkach Technicznych. W istniejącym domu bez fotowoltaiki możesz skorzystać tylko z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli masz w domu tzw. kopciucha, a chcesz skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła w programie Mój Prąd, to niestety nie ma takiej możliwości. W takim wypadku możesz skorzystać z Czystego Powietrza i ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli chcesz dołożyć do tego fotowoltaikę, Czyste Powietrze przewiduje również taką opcję: 6 tys. zł w podstawowym, 9 tys. w podwyższonym i 15 tys. zł w najwyższym poziomie dofinansowania. 

Przy budowie domu, nawet z fotowoltaiką, warto zwrócić uwagę również na budżety programów. W Moim Cieple budżet wynosi 600 mln zł i jest przeznaczony tylko na pompy ciepła. W Moim Prądzie aktualnie wynosi 100 mln zł i dotyczy wielu różnych przedsięwzięć. Nawet jeśli zgodnie z zapowiedziami program zostanie rozszerzony o dodatkowe 400 mln zł, będzie mniejszy niż w Moim Cieple. To oznacza, że część inwestorów budujących domy z pompą ciepła może się nie zmieść w przewidzianym budżecie Mojego Prądu. Zostanie im wtedy Moje Ciepło, a inwestycję w fotowoltaikę będą mogli zrealizować później i np. skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej lub z kolejnej edycji Mojego Prądu, o ile zostanie uruchomiona.   

Już wiesz, który program jest dla Ciebie? Przyjrzyjmy się jeszcze prostym przykładom.

DofinansowanieMój PrądMoje CiepłoCzyste PowietrzeUlga termomodernizacyjna
Inwestujesz w fotowoltaikę i pompę ciepła?
Masz fotowoltaikę i myślisz o pompie ciepła?
Budujesz dom i niekoniecznie chcesz od razu inwestować w fotowoltaikę?Sprawdź TUTAJ
Modernizujesz dom i wymieniasz kocioł na węgiel na pompę ciepła?
Masz istniejący dom i chcesz zainwestować w pompę ciepła bez fotowoltaiki i bez wymiany źródła ciepła?

W tabeli przedstawiono podstawowe przykłady, w jakiej sytuacji można skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła. Często inwestorzy mają jednak szczególne przypadki i najpierw powinni skontaktować się z doradcą. Warto dodać, że programy dotacyjne można łączyć, o ile dotacje nie dotyczą tych samych przedsięwzięć. Przykładowo osoba, która skorzystała z Mojego Ciepła na pompę ciepła, będzie mogła skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę, np. z magazynem energii w późniejszym terminie.  

Zobacz również