Mój Prąd – NFOŚiGW rozpatruje 252 wnioski dziennie. Kiedy koniec weryfikacji wniosków z 5 naboru?

Program "Mój Prąd" w edycji 5, jak zresztą w każdej edycji jest bardzo atrakcyjny dla prosumentów. Dowodem są nabory zakończone przed oficjalnym końcem z powodu wyczerpania się budżetów, lub konieczność zwiększania budżetu programu przez operatora. Wraz z wysokim zainteresowaniem, operator, czyli NFOśiGW ma ręce pełne roboty, przy weryfikowaniu wniosków, stąd niezbyt krótkie terminy oczekiwania na wypłatę dotacji. Jak wygląda aktualny status rozpatrywania wniosków z ostatniej edycji? Pytamy rzecznikę prasową NFOŚiGW - Ewelinę Steczkowską. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Podziel się

NFOŚiGW będzie potrzebował 134 dni na zamknięcie 5 naboru?

Stan na 8 kwietnia wskazuje, że do rozpatrzenia pozostało ponad 33 800 wniosków z programu Mój Prąd złożonych w ramach 5 naboru. Patrząc wstecz, 12 lutego liczba ta sięgała 43 890 wniosków czekających na finalizację i wypłatę środków. 

Analizując tempo pracy operatora programu, w ciągu 40 dni roboczych udało się rozpatrzyć 10 090 wniosków, co daje średnio 252 wnioski dziennie. 

Jeśli spojrzymy na przyszłość, pozostało jeszcze 184 dni robocze do końca roku, podczas gdy potrzeba jeszcze 134 dni, aby zakończyć ocenę wszystkich wniosków. Biorąc pod uwagę aktualną prędkość rozpatrywania wniosków. Oznacza to, że rozpatrywanie wniosków  w tym tempjie powinno zakończyć się w połowie października.

Nie róbcie błędów we wnioskach, będziecie czekać krócej

Jednym z powodów, dlaczego wnioski nie są rozpatrywane od ręki są liczne błedy w nich zawarte. Ponad 42% z ocenianych wniosków jest kierowanych do korekty, a z tych, które przeszły przez pierwszą korektę, ponad 11% wymaga kolejnej korekty. To sugeruje, że istnieje potrzeba większej uwagi ze strony Wnioskodawców podczas wypełniania wniosków oraz większej precyzji przy składaniu dokumentów.

Ważnym elementem w tym procesie są powody skierowania wniosków do poprawy. Wśród nich najczęściej wymieniane są: brak wymaganych dokumentów, błędy w formularzu wniosku (np. niezgodność danych) oraz błędy w danych osobowych Wnioskodawcy, takie jak błędne imię, nazwisko czy numer PESEL.

A branża i inwestorzy ciągle oczekują na kolejny nabór, który ma wystartować w II kwartale tego roku. O tym, czego udało nam się dowiedzieć w tej sprawie poinformujemy w kolejnym artykule. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia