Od grudnia 2020 roku, prawie cała branża PV i potencjalni inwestorzy, a także prosumenci już przyłączeni do sieci po 1 lutego 2020 roku (zapowiedziana data kwalifikowalności kosztów) czekają na uruchomienie programu Mój Prąd w wersji 3.0. Dwie poprzednie edycje, w których można było otrzymać 5 tys. złotych dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przyczyniły się do powstania ponad 200 tysięcy mikroinstalacji w Polsce, więc bardzo napędziły nasz rynek fotowoltaiczny.

Termin ogłoszenia trzeciej wersji programu zapowiadany był już od dawna na 1 lipca 2021 roku. Razem z terminem zapowiadane było również dołączenie do programu nowych technologii, takich jak magazyny energii, czy ładowarki do samochodów elektrycznych, a także zmienność wysokości dotacji w zależności od zakresu inwestycji. Zapowiedzi były, czas jednak mijał, a żadne szczegóły dotyczące programu się nie pojawiały.

Dziś udało nam się uzyskać od Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska potwierdzenie, że program faktycznie zostanie uruchomiony 1. lipca 2021 roku, co więcej na praktycznie niezmienionych zasadach. Co w takim razie się zmieni?

Mój Prąd 3.0. = niższe dofinansowanie?

Zapytaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o to, kiedy zostanie uruchomiony Mój Prąd 3.0. i jakie będą jego zasady.

Trzecia edycja programu priorytetowego Mój Prąd jest planowana do uruchomienia 1 lipca na zasadach zbliżonych do tych obowiązujących w drugiej edycji. Wysokość dotacji będzie odzwierciedlać zmiany cen instalacji PV, jakie zaszły na rynku. – komentuje rzecznik NFOŚiGW

Możemy się domyślać, że wysokość dotacji odzwierciedlająca zmiany cen instalacji PV oznacza dotację niższą niż dotychczasowe 5 tys.zł. Ile w takim razie będzie można otrzymać wsparcia? Na odpowiedź na to pytanie wciąż czekamy.

A co z dodatkowymi technologiami?

Mój Prąd 3.0. miał nakierunkować wsparcie finansowe na autokonsumpcję energii i rozszerzyć dofinansowanie o ładowarki do samochodów elektrycznych i magazyny energii. Tak się jednak nie stanie. Ale… przynajmniej mamy pewność, że czwarta edycja programu zostanie uruchomiona.

Przedmiot dotacji w trzeciej edycji Mojego Prądu zostanie niezmieniony (instalacje), a Fundusz pracuje już równolegle nad kolejną czwartą edycją programu Mój Prąd dopasowaną do ogłoszonych przez resort klimatu propozycji zmian w systemie rozliczania wyprodukowanej przez prosumentów energii elektrycznej. – komentuje rzecznik NFOŚiGW

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, system opustów pozwalający na bezgotówkowe rozliczanie energii oddanej i pobranej z sieci nie będzie dostępny dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku. W zamian za to planowana jest sprzedaż energii po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE lub rozliczanie wyprodukowanej energii na zasadach umowy podpisanej z agregatorem.

Jakie technologie wesprze Mój Prąd 4.0.?

Skoro zapowiadane było wsparcie do magazynów energii i ładowarek, to czy to właśnie one zostaną uwzględnione w czwartej edycji programu? O to również zapytaliśmy NFOŚiGW.

Szczegółowe założenia programu będą mogły zostać zaprezentowane po zaakceptowaniu dokumentacji przez Zarząd NFOŚiGW, MKiŚ oraz Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Poinformujemy o nich niezwłocznie po zakończeniu procedury formalnej. – komentuje rzecznik NFOŚiGW

Budżet

Już wcześniej informowaliśmy, że źródłem finansowania nowej edycji programu Mój Prąd będzie finansowanie z instrumentu, o którym mówi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU). Na razie jednak nie udało nam się uzyskać odpowiedzi jaka będzie całkowita wartość budżetu przeznaczonego na Mój Prąd 3.0. i jaka dotacja przypadnie na pojedynczą inwestycję.

Terminy

Uruchomienie trzeciej edycji programu Mój Prąd planowane jest na 1 lipca 2021 r., a nabór ma potrwać do 22 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania alokacji środków. Skoro czwarta edycja programu Mój Prąd ma być dopasowana do ogłoszonych przez resort klimatu propozycji zmian w systemie rozliczania wyprodukowanej przez prosumentów energii elektrycznej, a te zmiany są planowane od nowego roku, to możemy się spodziewać, że również program Mój Prąd 4.0. zostanie uruchomiony na początku 2022 roku.

Bądźcie z nami!

1 lipca już za pasem, a konkretów dotyczących kolejnej edycji wciąż niewiele. O wszystkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco!

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia