Od dzisiaj, czyli od 31 marca wnioski w programie Mój Prąd będą mogły być składane wyłącznie przez kanał elektroniczny gov.pl. Wnioski papierowe odchodzą w niepamięć. Takie rozwiązanie ma przyspieszyć proces składania i rozpatrywania wniosków.

Od 31 marca papier w „Moim Prądzie” staje się przeszłością. Kanał elektroniczny na gov.pl to sposób na szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę. – mówi Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Dlaczego papierowe wnioski zostają wycofane?

Jak podaje Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW, kanał elektroniczny jest efektywniejszy, a budowa przez NFOŚiGW systemu informatycznego, do którego wpadają wnioski elektroniczne powoduje, że obsługa tych wniosków nie stwarza większych problemów, co przekłada się wzrost tempa obsługi klientów. Wnioski papierowe poważnie opóźniają obsługę Programu, czego doświadczają także ci wnioskodawcy, którzy skorzystali z drogi elektronicznej. Jak podaje prezes NFOŚiGW, w grudniu 2019 r., czyli pod koniec I naboru, Fundusz został zalany lawiną niekompletnych lub nieczytelnych papierowych wniosków, których wyjaśnianie zajmuje dużo czasu. Właśnie dlatego sposobem na usprawnienie Programu jest wykluczenie wniosków papierowych już w najbliższej przyszłości.

Od 31 marca 2020 tylko e-wnioski w Moim Prądzie źródło: NFOŚiGW

Gdzie złożyć elektroniczny wniosek?

Możliwość składania e-wniosków została wprowadzona do Programu dopiero 21 października 2019 roku. Elektroniczny wniosek do Programu Mój Prąd można złożyć na dedykowanej stronie internetowej: http://mojprad.gov.pl/. Jest ona nie tylko źródłem informacji o przebiegu i postępach realizacji programu, ale również miejscem do sprawdzenia statusu realizacji złożonego wniosku.

Do wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy. Przy składaniu wniosku, należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód.

Oprócz tego należy przygotować niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Jest to dokument niezbędny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Co więcej, nie może być zastąpiony przykładowo umową cywilnoprawną.
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO.
  • Gdy inwestor jest instalatorem, musi dołączyć stosowne oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji.

Liczba złożonych wniosków w II naborze

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od początku II naboru do Programu, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 r. i według stanu na 26 marca do NFOŚiGW wpłynęło łącznie 21 000 wniosków, w tym 14 289 papierowych oraz 6 711 elektronicznych.

Już ponad 10 000 wniosków jest na różnym etapie weryfikacji, z czego prawie 5 000 wniosków elektronicznych zostało już ocenionych, w tym ok. 4 000 pozytywnie, a pozostałe wymagają uzupełnień. II nabór potrwa do 18 grudnia 2020 r, a od 31 marca 2020 roku wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną. Papier odchodzi do lamusa.

Źródła: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia