II nabór do programu Mój Prąd rozpoczął się 13 stycznia 2020 roku i potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. O aktualne dane na temat złożonych wniosków zapytaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ile wniosków złożono w II naborze?

Aktualne dane

Według stanu na dzień 17.04.2020 r. do NFOŚiGW wpłynęło 28 363 wniosków, w tym 10 773 wniosków w formie elektronicznej (38%) i 17 590 wniosków w formie papierowej (62%). Spośród wniosków złożonych w formie papierowej, 1 737 wpłynęło za pośrednictwem agregatorów, czyli firm instalacyjnych, które nawiązały porozumienie z Narodowym Funduszem.

W ciągu 95 dni trwania II naboru złożono 28 363 wniosków. To oznacza, że średnio Polacy składali dziennie prawie 300 wniosków do Programu Mój Prąd.

Od 31 marca 2020 roku do programu Mój Prąd można składać jedynie elektroniczne wnioski. Jak wczoraj na swoim twitterze podał Piotr Woźny – prezes NFOŚiGW, według stanu na 30 marca do programu wpłynęło w sumie 25 074 wniosków. Oznacza to, że w ciągu 18 dni Polacy złożyli prawie 3 300 wniosków drogą elektroniczną. W tym samym czasie do programu nie wpłynęły żadne wnioski złożone za pośrednictwem agregatorów.

Zatwierdzone wnioski i wypłacone dotacje

Jak podaje NFOŚiGW, według stanu na 17 kwietnia wypłacono ponad 3481 dotacji na kwotę 17.265.071,50 zł, co odpowiada 4959,8 zł na instalację. Na wypłatę, po akceptacji Ministra Klimatu, oczekuje 3 143 dotacji o wartości 15 679 071,43 zł, co odpowiada 4 989 zł na instalację. Do tej pory 93 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Moc systemów

Według informacji uzyskanych od Narodowego Funduszu, wśród wniosków dominują instalacje o mocy około 5,2 kW.


Ile kosztuje instalacja o mocy 5 kW?

Pisaliśmy o tym! Sprawdź TUTAJ


Ile pieniędzy zostało w budżecie?

Według stanu na 17 kwietnia 2020 roku w I naborze wypłacono 27 363 dotacji na kwotę 135.713.538,10 zł, a na wypłatę wciąż oczekuje ok. 446 dotacji na kwotę 2.187.696,77 zł. Warto nadmienić, że choć I nabór wniosków zakończył się 20 grudnia 2019 roku, wciąż pozostało 1500 nierozstrzygniętych wniosków złożonych w formie papierowej.

W II naborze wypłacono ponad 3481 dotacji na kwotę 17.265.071,50 zł, a na wypłatę oczekuje 3 143 dotacji o wartości 15 679 071,43 zł.

Oznacza to, że do tej pory budżet programu zmniejszył się co najmniej o 170 845 376‬ zł, ale wciąż pozostało około 829 154 624 zł.

Jak złożyć wniosek do programu?

Aby złożyć wniosek do programu należy kupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną, poczekać na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego, podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej, a następnie złożyć wniosek do programu.

Od 31 marca można złożyć wniosek jedynie w formie elektronicznej, do czego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.

Redakcja GLOBEnergia