Jak poinformował na swoim oficjalnym twitterze Piotr Woźny – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomimo epidemii koronawirusa, tempo rozwoju fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia. Według stanu na 17 maja, w II naborze, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 roku, Polacy złożyli do Programu Mój Prąd ponad 40 000 tysięcy wniosków!

Od 13 stycznia do 17 maja minęło 125 dni. W tym czasie złożono ponad 40 tysięcy wniosków. Przekłada się to na ponad 320 wniosków składanych dziennie! Jak podał na twitterze Piotr Woźny, tylko w maju złożono 5833 wniosków drogą elektroniczną, co przekłada się na ok. 343 wnioski składane dziennie.

Mój Prąd – rejestracja wniosków, Źródło: twitter

Od 30 marca tylko elektroniczne wnioski

Od 31 marca 2020 wnioski w programie Mój Prąd mogą być składane wyłącznie przez kanał elektroniczny gov.pl. Jest to zdecydowanie efektywniejszy sposób, który przyspieszył tempo rozpatrywania wniosków przez pracowników NFOŚiGW. Do wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy. Przy składaniu wniosku, należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód.

Oprócz tego należy przygotować niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Jest to dokument niezbędny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Co więcej, nie może być zastąpiony przykładowo umową cywilnoprawną.
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO.
  • Gdy inwestor jest instalatorem, musi dołączyć stosowne oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji.

Nie masz profilu zaufanego? Pomoże instalator!

Jeśli ktoś jednak chciałby dalej składać wniosek w wersji papierowej, to najlepszym rozwiązaniem jest złożenie go za pośrednictwem agregatorów, czyli instalatorów PV, z którymi NFOŚiGW ma podpisaną umowę o współpracy. Jak założyć profil zaufany? Sprawdź TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia