Mój Prąd ruszy w II kwartale, znamy budżet

Chociaż Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podało jeszcze wszystkich szczegółów na temat programu „Mój Prąd 6.0”, który umożliwia uzyskanie środków na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzeń dodatkowych, ale powoli przekazuje kolejne informacje. Tym razem chodzi o budżet – będzie wyższy, czy niższy niż w poprzednich edycjach?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Budżet  „Mojego Prądu 6.0” wyniesie 400 mln zł, program ma ruszyć w II kwartale 2024 roku.
  • W poprzedniej edycji budżet wynosił początkowo 100 mln zł, jednak stopniowo zwiększono go aż do 950 mln zł. 
  • W najnowszej edycji prawdopodobnie obowiązkowy będzie montaż magazynu energii.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało informację o planowanym budżecie szóstej edycji programu „Mój Prąd”, ma on wynieść 400 milionów złotych. Środki będą pochodzić z pieniędzy unijnych, z programu FENiKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027). Możliwość składania wniosku o dofinansowania powinna ruszyć już w najbliższych miesiącach – w drugim kwartale bieżącego roku.

W „Moim Prądzie 6.0” będzie można ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale fundusze zostaną przyznane jedynie, kiedy razem z panelami PV w skład inwestycji wejdzie również magazyn energii elektrycznej. Takie podejście ma spowodować wzrost pojemności magazynowej, a co za tym idzie zwiększenie autokonsumcji i odciążenie sieci elektroenergetycznej w kraju. 

Prawopodobnie, tak jak było w poprzednich edycjach, nie będzie również można dostać dofinansowania na rozbudowę już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Uzyskanie finansowanie będzie jednak możliwe na dodatkowe elementy do istniejącej instalacji PV – magazyn energii czy system zarządzania energią. 

Możliwe również, że w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników, wzrośnie maksymalna moc mikroinstalacji objęta dofinansowaniem. Do tej pory było to 10 kW. Jednak przy coraz częściej pojawiających się instalacjach montowanych w systemie wschód-zachód, preferowana moc instalacji jest większa niż przy montażu na południe. Fotowoltaika ustawiona w systemie wschód-zachód umożliwia produkcję większej ilości energii w godzinach porannych i popołudniowych, dzięki czemu pik produkcji w środku dnia wypłaszcza się. Wpływa to pozytywnie na autokonsumpcję i ogranicza wpływ prądu z OZE na sieć elektroenergetyczną. 

Poprzednie edycje

Poprzednia, piąta edycja programu „Mój prąd” zamknęła nabór wniosków w grudniu zeszłego roku. Trwał od kwietnia 2023. Obecnie trwa rozpatrzanie wniosków i wypłata świadczeń. W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzeń dodatkowych, jak magazyny ciepła, gruntowe i powietrzne pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej, systemy HEMS/EMS i kolektory słoneczne CWU. Budżet programu w chwili otwarcia naboru wniosków wynosił 100 mln zł. Kolejne 400 mln zł zostało dodane do puli, gdy okazało się, że zainteresowanie programem jest bardzo duże i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływa ogromna ilość wniosków. Ostatecznie budżet programu został ponownie rozszerzony i wyniósł 950 mln zł. 

Program „Mój Prąd” wystartował pierwotnie prawie 5 lat temu. Pierwszy nabór  rozpoczął się w sierpniu 2019 roku i obejmował dofinansowanie jedynie mikrointalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Dedykowany był prosumentom w net-meteringu. Drugi nabór na tych samych zasadach rozpoczął się w styczniu 2020 roku – niecały miesiąc po zakończeniu pierwszego. 

Po zakończeniu drugiej edycji programu na trzecią trzeba było czekać ponad pół roku. Nabór rozpoczął się w lipcu 2021 i zakończył w październiku tego samego roku. MP3 również obejmował jedynie mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale poziom dofinansowania na pojedynczą instalację został obniżony z 5000 zł (jak w MP1 i MP2) do 3000 zł. Całkowity budżet tej edycji wynosił 534 000 000 zł. 

Nabór czwarty rozpoczął się w kwietniu 2022 roku i trwał aż do marca 2023. Zakres inwestycji, które można było sfinansować z MP4, uległ rozszerzeniu, względem poprzednich edycji. Można było uzyskać dofinansowanie nie tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale też do magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią EMS/HEMS (ang. Energy Magagement System/Home Energy Management System). Ten nabór był już dedykowany prosumentom w net-billingu, ponieważ od 1 kwietnia 2022 roku wszystkie nowe instalacje fotowoltaiczne są rozliczane w ten sposób. Budżet tej edycji wyniósł 855 000 000 zł. 

Źródło: mojprad.gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia