Nabór wniosków do programu Mój Prąd trwa od przeszło trzech tygodni. Ich liczba stale rośnie, co niezwykle motywuje. Niestety wraz z tymi wpływającymi, zatwierdzonymi i wypłaconymi, rośnie też liczba odrzuconych wniosków. Dlaczego tak jest? Znamy powody!

Powody odrzucenia wniosków

Wedle oficjalnej informacji przekazanej dzisiaj naszej redakcji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, statystyka odrzuconych wniosków wygląda następująco:

  • płatność przed 23.07.2019 – 42 %
  • brak potwierdzenia przez OSD przyłączenia do sieci – 14%
  • brak klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” – 12,5%
  • zaświadczenie OSD o przyłączeniu do sieci z datą przed 23.07.2019 – 11%
  • brak załączników, lub brak druku wniosku -11%
  • brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie – 9,5%

Czy odrzucony wniosek może zostać rozpatrzony ponownie?

Wraz z pytaniem o wnioski odrzucone, zapytaliśmy, czy istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia wniosków. Okazuje się, że TAK!

Wnioskodawcy których wnioski zostały odrzucone, mają możliwość ponownego złożenia wniosku. Warunkiem jest uzupełnienie brakujących dokumentów wymaganych przez program oraz ponowne złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Stan na dzień 23.09.2019

Według stanu na pierwszy dzień jesieni, liczba zatwierdzonych wniosków wyniosła 549 sztuk na moc przekraczającą 3 MW. Liczba wypłaconych dotacji wynosi 394, na moc 2,3 MW i kwotę prawie 2 milionów zł. Aktualnie, liczba odrzuconych wniosków stanowi praktycznie połowę tych zatwierdzonych. Na szczęście, dla tych którzy jedynie nie dopełnili odpowiednich formalności, jest szansa na uzupełnienie wymaganych dokumentów i ponowne złożenie wniosku. Takiej szansy nie będzie dla tych, którzy dokonali płatności przed 23.07.2019, lub posiadają zaświadczenie OSD o przyłączeniu do sieci z datą sprzed 23.07.2019. Oznacza to, że dla 53% osób, których wniosek został odrzucony, nie ma sensu ponownego składania wniosku.

Ważne zmiany w Programie Mój Prąd!

NFOŚiGW planuje zmianę wniosku programu Mój Prąd w połowie października. W programie Mój Prąd, od 14 października 2019 roku, nastąpi zmiana regulaminu, a instalatorzy będą mogli samodzielnie dokonać montażu na swoim budynku! Według pierwotnego regulaminu programu instalacje, które są wykonane przez właścicieli, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje nie mogą zostać zakwalifikowane do dopłaty w ramach tego programu. Wielu instalatorów uznało to za dyskryminację.

Departament merytoryczny wdrażający program Mój Prąd w NFOSiGW postanowił dokonać modyfikacji zasad udzielania dotacji poprzez dopuszczenie montażu instalacji fotowoltaicznej samodzielnie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – na budynku będącym ich własnością.

Cały artykuł czytaj TUTAJ

Chcesz dowiedzieć się więcej o perspektywach rozwoju fotowoltaiki w Polsce? Zapraszamy na II Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się już 8-9 października w Krakowie!

 

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia