Moje ciepło a Karta Dużej Rodziny – czy faktycznie działa?

Już od dawna, kiedy uruchomienie programu Moje Ciepło było dopiero zapowiadane wiedzieliśmy, że posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli liczyć na wyższy poziom dofinansowania do pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program Moje Ciepło już został uruchomiony, a czy Karta Dużej Rodziny faktycznie działa? Sprawdzamy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Moje Ciepło a karta dużej rodziny

29 kwietnia 2022 roku wystartował nabór wniosków do programu Moje Ciepło, w którym można otrzymać dofinansowanie do powietrznych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego o podwyższonym standardzie energetycznym. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, do dofinansowania kwalifikują się te budynki, w których wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie przekracza 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). 

W styczniu informowaliśmy, że NFOŚiGW otrzymał pozytywne stanowisko Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego i projekt programu priorytetowego uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wiceprezes Narodowego Fundusz Paweł Mirowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że w dokumentach przedstawionych do akceptacji znalazł się zapis umożliwiający zwiększenie z 30 do 45 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi dla posiadaczy kart Dużej Rodziny.
- Rodziny wielodzietne, które zdecydują się na montaż w nowym domu pompy ciepła mogą otrzymać większy poziom dofinansowania z NFOŚiGW – informował wtedy Paweł Mirowski.
W naturalny sposób łączyliśmy wyższy poziom dofinansowania z możliwością otrzymania wyższej kwoty dofinansowania. Czy faktycznie tak to działa?

Poziom dofinansowania w programie Moje Ciepło, źródło: mojecieplo.gov.pl

Gruntowe pompy ciepła w programie Moje Ciepło

W przypadku gruntowych pomp ciepła, beneficjenci uruchomionego programu mogą liczyć na maksymalnie 21 tys. zł dofinansowania i nie więcej niż 30 proc. wartości inwestycji. Faktycznie poziom dofinansowania dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest wyższy i wynosi do 45%. Nie wiąże się on jednak ze zwiększoną kwotą dofinansowania. W efekcie - zarówno posiadacze Karty Dużej Rodziny, jak i “zwykli” beneficjenci mogą otrzymać 21 tys. zł dofinansowania. 

W programie można ubiegać się o dofinansowanie na zakup/montaż gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem. Stosunkowo wysoki koszt gruntowych pomp ciepła nie wynika z ceny samego urządzenia, ale z całościowych kosztów inwestycyjnych związanych z wymiennikiem poziomym czy też gruntowym. Aby otrzymać 45% - 21 tys. zł dofinansowania, inwestycja w gruntową pompę ciepła musiałaby kosztować niespełna 47 tys. zł. Niestety jest to koszt tak niski, że wykonanie inwestycji w takiej cenie zgodnie ze sztuką i na dobrych komponentach byłoby praktycznie niemożliwe. Gdyby inwestycja faktycznie kosztowała 47 tys. zł, “zwykły” beneficjent mógłby otrzymać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania.   

Bardziej realnym, choć i tak dosyć niskim jak na gruntową pompę ciepła kosztem inwestycyjnym byłoby 70 tys. zł. Przy takim poziomie inwestycji, “zwykły” beneficjent mógłby otrzymać 21 tys. zł, a posiadacz Karty Dużej Rodziny… również 21 tys. zł. Gdyby poziom procentowy szedł w parze z kwotą, beneficjent z KDR mógłby otrzymać 31,5 tys. zł. Tak jednak się nie stanie.

Powietrzne pompy ciepła w programie Moje Ciepło

W przypadku powietrznych pomp ciepła zarówno typu powietrze/woda, jak i powietrze/powietrze, beneficjenci mogą liczyć na maksymalnie 7 tys. zł dofinansowania i nie więcej niż 30 proc. wartości inwestycji. Poziom dofinansowania dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wynosi do 45%. Tak samo jak w przypadku gruntowych pomp ciepła, wyższy poziom dofinansowania nie wiąże się ze zwiększoną kwotą dofinansowania. Dofinansowaniu może podlegać zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem lub zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Aby otrzymać 45% - 7 tys. zł dofinansowania, inwestycja w powietrzną pompę ciepła musiałaby kosztować około 15,5 tys. zł. Podobnie jak w przypadku gruntowych pomp ciepła jest to koszt tak niski, że wykonanie inwestycji w takiej cenie zgodnie ze sztuką i na dobrych komponentach byłoby praktycznie niemożliwe. Gdyby inwestycja faktycznie kosztowała 15,5 tys. zł, “zwykły” beneficjent mógłby otrzymać maksymalnie 4,65 tys. zł dofinansowania.

W odrobinę bardziej realnym przypadku, w którym koszt powietrznej pompy ciepła wynosiłby 23 tys. zł, beneficjenci mogliby otrzymać po 7 tys. zł. Gdyby poziom procentowy szedł w parze z kwotą, beneficjent z KDR mógłby przy takiej cenie otrzymać 10,35 tys. zł. 
Przy realnym koszcie powietrznej pompy ciepła z osprzętem, który przyjmijmy, że wynosi 30 tys. zł, zarówno “zwykły” beneficjent, jak i ten z KDR otrzymają po 7 tys. zł dofinansowania, a więc około 23%.
Wyliczenia są jednoznaczne. Możemy więc pokusić się o stwierdzenie, że uwzględnienie Karty Dużej Rodziny w programie Moje Ciepło mogło mieć głównie charakter PR-owy.

Zobacz również