Moje Ciepło a WT 2021. W pierwszym roku programu zaproponowano okres przejściowy

Według zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2022 roku wystartuje program Moje Ciepło. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Ze strony potencjalnych inwestorów padają pytania o warunki techniczne budynku, które należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania. Podobne pytanie zadaje jedna z posłanek w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Jak informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie Moje Ciepło powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 roku. Co wiemy o programie? Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych,

26 października Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego zaakceptował wsparcie finansowe dla pięciu programów zgłoszonych przez NFOŚiGW. Łączny budżet zaakceptowanych polskich projektów to 8,1 mld zł. Budżet programu Moje Ciepło to szacunkowo 600 mln zł.

Dofinansowanie do pompy ciepła a wymagania techniczne

We wrześniu NFOŚIGW informował nas, że dofinansowanie w programie Moje Ciepło będzie uzależnione od stanu technicznego budynku. WT 2021 wymaga osiągnięcie minimum 70 kWh/m2*rok dla budynku, jednak na potrzeby dofinansowania mają obowiązywać wymogi techniczne bardziej restrykcyjne – wskazywał wówczas Sławomir Kmiecik z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Dodał, że w dokumentach, które zostały przesłane przez NFOŚiGW do Komitetu Inwestycyjnego przyjęto założenie, że w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu Moje Ciepło będzie obowiązywać wymóg EP minimum 63 kWh/m2*rok dla budynku, natomiast w kolejnych latach wymóg ten ma wynosić minimum 55 kWh/m2*rok dla budynku.

Zaostrzone warunki są wynikiem negocjacji z EBI

O kwestię warunków technicznych w kontekście programu Moje Ciepło pyta posłanka Krystyna Skowrońska. Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wyjaśnia, że w związku z tym, że program będzie finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego, warunki programu muszą zostać uzgodnione z Bankiem Inwestycyjnym. Podwyższenie wymogów w stosunku do obecnie obowiązujących WT 2021 jest wynikiem negocjacji z EBI. Bank oczekiwał wprowadzenia warunków obniżenia wskaźnika EP, tj. zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, jako koniecznych do akceptacji przez ten podmiot propozycji programu.

- Zastosowanie kryterium niższego zapotrzebowania na energię pierwotną niż normy budynków o niemal zerowym zużyciu energii ma również na celu spójne podejście z zasadami kwalifikowania wydatków na cele klimatyczne, które są obecne w zasadach wydatkowania funduszy UE na lata 2021-2027 oraz taksonomii zrównoważonego finansowania, której szczegóły określa rozporządzenie 2020/852 i opublikowane w 2021 roku akty delegowane – wyjaśnia w piśmie wiceminister.

Mając na uwadze oczekiwania EBI oraz możliwość dostosowania się rynku i inwestorów do wymogu programu, w pierwszym roku jego funkcjonowania zaproponowano okres przejściowy, polegający na obniżeniu o 10 proc. wymagań w stosunku do WT 2021. W kolejnych latach funkcjonowania programu Moje Ciepło proponowana wartość EP ≤ 55 kWh/m2*rok pozwoli spełnić wymogi energetyczne nowych budynków wynikające z taksonomii zrównoważonego finansowania oraz rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej – wyjaśnia przedstawiciel MKiŚ.

Wiceminister podkreślił, że spełnienie przez nowe budynki wymogów WT 2021 jest obligatoryjne.

- Realizacja programu Moje Ciepło poprzez podwyższenie wymogów w stosunku do aktualnie obowiązujących ma na celu zachęcenie inwestorów do zastosowania w budynkach dodatkowych rozwiązań, mających zapewnić podwyższoną oszczędność energii, takich jak np. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czy lepsza termoizolacja przegród zewnętrznych budynku, co wpływa na obniżenie wskaźnika EP – dodaj Guibourgé-Czetwertyński.

W odpowiedzi na pytania posłanki wskazano ponadto, że dobrą praktyką inwestorów montujących pompy ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Bazując na konsultacjach z branżą pomp ciepła oraz OZE, założono, iż wielu beneficjentów programu Moje Ciepło będzie miało możliwość skorzystania z innych dostępnych źródeł dofinansowania – np. Mój Prąd.

Wiceminister wskazuje też, że sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (dalej: c.w.u.) ma duży wpływ na wskaźnik EP.

- Izolacyjność domów budowanych wg WT 2021 jest tak wysoka, że c.w.u. może stanowić nawet 50% i więcej zapotrzebowania na energię nieodnawialną – dodaje.

Z tego powodu zaplanowano wspieranie średniotemperaturowych pomp ciepła, tak aby mogły one również służyć także do wytworzenia c.w.u.

Źródło: Sejm

Zobacz również