Moje Ciepło i Mój Prąd można łączyć – jakie są warunki?

Programy Mój Prąd i Moje Ciepło, to ogólnopolskie programy dotacyjne, w których można otrzymać dofinansowanie na nowoczesne, ekologiczne technologie. Moje Ciepło wspiera pompy ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Mój Prąd do tej pory dofinansowywał tylko instalacje fotowoltaiczne, a od nowej - czwartej edycji wspiera również magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią. Czy programy można łączyć? Tak, ale pod pewnymi warunkami…

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Moje Ciepło

Program Moje Ciepło wystartował 29 kwietnia 2022 roku.  Nabór wniosków w programie potrwa do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania puli środków. Moje ciepło jest skierowane do właścicieli nowych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła - powietrzną lub gruntową, która pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Jako koszty kwalifikowane w programie oprócz samych urządzeń - pomp ciepła uznawane są:

  • wymagany osprzęt
  • zbiorniki akumulacyjny/buforowy
  • zbiornik c.w.u. z osprzętem

Maksymalna kwota dofinansowania dla pompy ciepła typu powietrze-woda oraz powietrze-powietrze wynosi 7 tys. zł (max. 30% dofinansowania lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), a dla gruntowych pomp ciepła typu solanka-woda lub woda-woda 21 tys. zł (max. 30% dofinansowania lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z tego programu. 

Mój Prąd

15 kwietnia 2022 roku wystartował program Mój Prąd 4.0 przeznaczony dla prosumentów rozliczających wyprodukowaną energię w ramach nowego systemu rozliczeń - net-billingu. Można w nim otrzymać dofinansowanie do takich przedsięwzięć jak:

  1. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służącej na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
  2. zakup i montaż magazynów ciepła, jako które traktowane są zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kotły elektryczne, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompy ciepła lub kotły elektryczne, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompy ciepła typu powietrze/woda tj. pompy ciepła do c.w.u. + zasobniki c.w.u. lub pompy ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem
  3. zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
  4. zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS - z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła wskazanych w pkt 2) lub 3).

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynem energii, magazynem ciepła i systemem zarządzania energią może sięgnąć nawet 20 500 zł. Do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maksymalnie 4 000 zł. Decyzja o dodatkowych inwestycjach zwiększających autokonsumpcję, podnosi dofinansowanie do fotowoltaiki do 5 tys zł. W ramach programu można otrzymać do 5 tys. zł na magazyn ciepła i/lub 7,5 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Na systemy HEMS/EMS można otrzymać do 3 tys. zł. Kwoty dofinansowania poszczególnych elementów nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów.

Łączenie programów

Podczas Forum Pomp Ciepła online, które odbyło się 17.05.2022 r. Rafał Kułak - Starszy Specjalista z Departamentu OZE i Wydziału Moje Ciepło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że program Moje Ciepło i Mój Prąd można łączyć jeżeli dofinansowanie dotyczy różnych elementów tj. paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.

Choć w regulaminie programu Moje Ciepło zaznaczono, że pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z tego programu, to takie komponenty jak bufor ciepła, czy zasobnik c.w.u. są wymienione jako koszty kwalifikowane w obu tych programach. Co w takim razie z osobami, które ubiegają się o dofinansowanie w obu programach, np. w Moim Prądzie o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej i bufora ciepła zasilanego przez pompę ciepła, a w Moim Cieple o dofinansowanie tej pompy? Co jeśli taki wnioskodawca potraktuje bufor jako koszt kwalifikowany w obu programach? O komentarz poprosiliśmy Rafała Kułaka.

Zgodnie z zapisem programu: „dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy)”. Po stronie wnioskodawcy jest zatem obowiązek upewnienia się, że nie ubiega się o podwójne dofinansowanie. - komentuje Rafał Kułak z NFOŚiGW

Co w takim razie się stanie z takim wnioskodawcą? Czy spotka się z odrzuceniem wniosku?

Jeśli na etapie weryfikacji wniosku w programie „Moje Ciepło” walidacja wykaże nieprawidłowości i wykryje próbę podwójnego dofinansowania, wniosek zostanie odrzucony lub odesłany do korekty w celu naniesienia poprawek/wyjaśnień. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce przy okazji weryfikacji wniosku w programie „Mój Prąd”. - komentuje Rafał Kułak z NFOŚiGW

Jak podkreślił pracownik Narodowego Funduszu, dodatkowo NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość ubiegania się o zwrot dofinansowania jeżeli w okresie 5 lat od daty przyznania dofinansowania (okres trwałości inwestycji) zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości.

Co to oznacza w praktyce?

W Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w programie Mój Prąd, możemy wybrać na jakiego typu magazyn ciepła się ubiegamy o dotację. Jedną z opcji jest bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny.

wniosek mój prąd
Fragment wniosku o dofinansowanie w programie Mój Prąd, źródło: GWD

Z kolei we wniosku do programu Moje Ciepło nie ma rozgraniczenia na poszczególne elementy kwalifikujące się do dofinansowania: są dane dotyczące pompy ciepła oraz koszty kwalifikowane i całkowite. Warto również zwrócić uwagę, że zarówno kwota jak i poziom dotacji są dobrane w taki sposób, że w praktyce dofinansowują samą pompę ciepła. Aby otrzymać pełne dofinansowanie 7 tys. zł wystarczy inwestycja na poziomie 21 tys. zł, co jest niewielką kwotą biorąc pod uwagę całkowite koszty związane z pompą ciepła. Z drugiej strony elementy takie jak zasobnik c.w.u. są nieodłączne dla każdej instalacji w budynku bez względu na to czy są zasilane kotłem gazowym, elektrycznym, czy węglowym. Może się więc pojawić pytanie, czy byłby sens dofinansowywać je w programie jako osobne elementy. 

wniosek moje ciepło
Fragment wniosku o dofinansowanie w programie Moje Ciepło, źródło: GWD

Gdyby wnioskodawca chciał ubiegać się o dofinansowanie w obu programach, powinien pomniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych o koszt bufora i taką kwotę wpisać we wniosku, w kosztach całkowitych wpisując pełną kwotę. Warto dodać, że aby składać wniosek o dofinansowanie na bufor jako magazyn ciepła w ramach programu Mój Prąd, powinien on być wymieniony na fakturze jako wyodrębniony element. Oczywiście, aby ubiegać się o dofinansowanie, beneficjent będzie musiał spełnić wszystkie pozostałe warunki określone w regulaminie.

Zobacz również