Moje Ciepło – ile wniosków na pompy ciepła już złożono?

Program Moje Ciepło wspierający zakup pompy ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym wystartował 29 kwietnia 2022 roku. Nabór wniosków w programie potrwa do 31 grudnia 2026 lub do wyczerpania puli środków. Ile wniosków złożono do tej pory? Mamy odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Powietrzne pompy ciepła masowe kradzieże

Moje Ciepło to program skierowany do właścicieli nowych, energooszczędnych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła - powietrzną lub gruntową, która pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania c.w.u. Standard energetyczny budynku, którego właściciel ubiega się o dofinansowanie musi być podwyższony - lepszy od standardów określonych w Warunkach Technicznych 2021. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). O tym jakie warunki muszą spełnić pompy ciepła żeby kwalifikować się do dofinansowania pisaliśmy TUTAJ.

Wysokość dotacji w programie Moje Ciepło nie może przekroczyć 21 tys. zł na jedną inwestycję. Co więcej, na tak wysoką dotację mogą liczyć jedynie osoby składające wniosek o dotację na gruntową pompę ciepła. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze maksymalny poziom dotacji wynosi 7 tys. zł. Procentowy poziom dotacji nie może przekroczyć 30% lub 45% w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Poziomy dofinansowania w programie Moje Ciepło, źródło: mojecieplo.gov.pl

Według informacji, którą otrzymaliśmy od Rafała Kułaka - Starszego Specjalisty z Departamentu OZE i Wydziału Moje Ciepło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanu na 16.05.2022 r. w programie „Moje Ciepło” zostało złożone około 700 wniosków. 90% z nich stanowią wnioski na pompy powietrzne, a 10% na pompy gruntowe. Budżet przewidziany na realizację programu Moje Ciepło wynosi do 600 mln zł. Oznacza to, że w najlepszym wypadku budżet wystarczy na dofinansowanie prawie 86 tys. inwestycji. Z kolei przy założeniu wsparcia tylko gruntowych pomp ciepła program zakończyłby się po udzieleniu wsparcia do prawie 30 tys. inwestycji. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. W samym regulaminie programu widnieje informacja o tym, że planowana liczba dofinansowań wynosi co najmniej 57 000 szt. pomp ciepła. Już po dwóch tygodniach od uruchomienia programu widać, że beneficjenci programu będą się kierować bardziej w stronę powietrznych pomp ciepła, a więc liczba przyznanych dotacji będzie wyższa. Nie ma w tym też nic dziwnego, gdyż powietrzne pompy ciepła stanowią obecnie zdecydowaną większość polskiego rynku PC. Według danych PORT PC, w 2021 roku łącznie z powietrznymi pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedano blisko 93 tys. urządzeń. 79 tys. urządzeń, a więc 85% stanowiły powietrzne pompy ciepła (wyniki nie uwzględniają pomp ciepła typu powietrze-powietrze).

700 wniosków w programie Moje Ciepło

Poziomy dotacji zostały dobrane w taki sposób, że z dużą pewnością można założyć, że osoby ubiegające się o dotację otrzymają ją w maksymalnej możliwej wysokości - 7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła i 21 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła. Przy tych założeniach, na ten moment zarezerwowano z budżetu 4 410 000 zł na powietrzne i 1 470 000 zł na gruntowe pompy ciepła. Łącznie 5 880 000 zł - niespełna 1% z 600 000 000 zł budżetu programu.

Zobacz również