Obecnie w NFOŚiGW trwają prace nad programem wspierającym rozwój pomp ciepła w Polsce. Inicjatywa będzie szczególnie korzystna z punktu widzenia ogólnopolskiej walki ze smogiem. Przypomnijmy, że obecnie istnieje możliwość dofinansowania do pomp ciepła w programie Czyste Powietrze.

Unia Europejska nie wyraziła zgody na dofinansowanie programu Moje Ciepło z z Funduszu Modernizacyjnego.

– [UE] nie zgodziła się w tym momencie. Dalej pracujemy, aby z Funduszu Modernizacyjnego uzyskać dofinansowanie. Nie mówię na razie o wysokości dofinansowania i alokacji środków. Dla samego mechanizmu dofinansowania i narzędzia dofinansowującego pompy ciepła próbujemy uzyskać akceptację. Nie udało się w tym momencie na komitecie inwestycyjnym uzyskać takiej, ale uzupełniamy dokumenty, uszczegóławiamy pewne efekty ekologiczne do uzyskania. Piłka jest w grze – powiedział Mirowski.

Dodał, że jest optymistą, iż uda się przekonać UE i na jesień 2021 będzie można poinformować, że taki program będzie uruchomiony.

Moje Ciepło będzie prostym programem

Na tym etapie NFOŚiGW nie poinformował o poziomie dofinansowania do pomp ciepła. Mirowski wskazał, że program Moje Ciepło byłby prostym programem.

– Dofinansowujemy zakup pompy ciepła. Przypomnę, że takie zakupy także są dofinansowywane w programie Czyste Powietrze. W tym przypadku nie możemy finansować pomp w nowych budynkach. Rozmawiamy o tym, aby pompy ciepła były dofinansowane także w nowo budowanych. Dla mnie byłoby uczciwe, gdyby w systemie zasilania pomp ciepła była instalacja fotowoltaiczna – powiedział Mirowski.

W programie zapytano o orientacyjne zakresy dofinansowania. Wiceprezes wskazał, że można to porównać do programu Czyste Powietrze.

– W zależności od tego, czy jest to pompa powietrze-powietrze, bądź gruntowa, te kwoty za zakup oprzyrządowania z pompą są różne. W Czystym Powietrzu w podwyższonym poziomie dofinansowania mamy ponad 20 tys. na pompę ciepła. Jest za wcześnie, aby mówić, jaki będzie poziom dofinansowania w programie Moje Ciepło. Będzie on uzależniony od rodzaju pompy ciepła oraz tego, czy będzie instalowana w domu już istniejącym lub nowo budowanym – powiedział wiceprezes.

Dodał, że nie powinno się spodziewać większego dofinansowania, jednak będzie ono na poziomie podobnym, co w programie Czyste Powietrze.

Źródło: Wp.pl

Redakcja GLOBEnergia