Przygotowując miejsce dla inwertera, należy pamiętać, że jest to urządzenie, które podczas pracy nagrzewa się, a w przypadku przegrania wyłączy się. Z tego powodu miejsce mocowania inwertera powinno być zacienione, inwerter nie może być bezpośrednio oświetlany przez Słońce. Należy także pamiętać o odstępach wentylacyjnych obok, nad, pod i przed inwerterem. Każdy producent definiuje niezbędne odległości od ścian, sufitu i podłogi, zazwyczaj jest to kilkadziesiąt centymetrów.

montaż falowników
Poprawne i niepoprawne ustawienie inwertera
Szczególnie kluczowe są wolne przestrzenie nad i pod inwerterem. O ile to możliwe, warto zamocować inwerter tak, aby wyświetlacz był na wysokości oczu, czyli w odległości ok. 160–180 cm od ziemi. Pozwoli to komfortowo odczytywać dane z urządzenia. W przypadku montażu kilku urządzeń należy pamiętać o zachowaniu odległości między urządzeniami. Szczególnie zabroniony jest montaż jednego inwertera nad drugim – w takim układzie inwerter na górze będzie nieefektywnie chłodzony z uwagi na ciepło wydobywające się z inwertera u dołu.

Przed uruchomieniem inwertera należy sprawdzić, czy został on poprawnie podłączony do generatora PV i sieci elektrycznej.  Każdy producent szczegółowo opisuje procedurę montażu i uruchomienia danego modelu inwertera.
Na ogół wygląda ona następująco:
• Skonfigurować inwerter poprzez ustawienie polskiego grid kodu – konfiguracja kraju na zgodność z normą EN50438
• Zabezpieczyć inwerter wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym po stronie AC, zaleca się także zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego po stronie AC.
• Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy po stronie AC i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
• Jeżeli inwerter nie posiada wyłącznika nadmiarowo-prądowego po stronie AC, należy go zamontować. Zaleca się także zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego po stronie AC, o ile inwerter go nie posiada .
• Podłączyć przewody L, N i przewód ochronny (PE) do zacisków AC inwertera – nie zamienić przewodów zerowego z fazowym.
• Jeżeli inwerter nie posiada wyłącznika nadmiarowo-prądowego po stronie DC, należy go zamontować. Zaleca się także zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego po stronie DC, o ile inwerter go nie posiada.
• Sprawdzić właściwą biegunowość przewodów z łańcuchów modułów fotowoltaicznych przed podłączeniem do gniazd inwertera.
• Przed podłączeniem generatora fotowoltaicznego sprawdzić, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy po stronie DC jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym włączeniem.
• Sprawdzić brak zwarcia doziemnego generatora fotowoltaicznego.
• Sprawdzić wartość napięcia łańcuchów pod kątem maksymalnego napięcia pracy inwertera.
• Do jednego MPP trakera można podłączyć jednakowy typ modułów, jednakową liczbę modułów w szeregu ustawionych w identycznym pochyleniu.
• Każdy łańcuch łączony do jednego MPP trakera musi posiadać identyczne napięcie
• Niewykorzystane wejścia DC zabezpieczyć odpowiednimi wtykami DC i zaślepkami.
• Sprawdzić, czy obudowa jest zamknięta i mocno dokręcona
• Włączyć bezpieczniki.
• Inwerter powinien się uruchomić