Karlino kolejną gminą, inwestującą w systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. Najnowszy projekt gminy to montaż systemów PV na Bibliotece Publicznej, Zespole Szkół i budynku użyteczności publicznej.

 
Całkowita wartość projektu to: 928 489,63 zł. W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, gmina Karlino otrzyma dofinansowanie w  wysokości 85%. Głównym celem projektu jest : „Poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim”.
 
Generowana z instalacji PV energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne obiektów, a połączenie jej z siecią OSD umożliwi oddawanie nadmiaru produkowanej energii do sieci. 
Moc zainstalowana całej instalacji na 3 obiektach do 0,08MW. Wykorzystanych do tego zostanie 318 modułów PV
 
To już kolejny projekt, który zwiększy efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Karlinie.Gmina Karlino prowadzi również nabór wniosków na dofinansowanie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych, natomiast co najmniej 10% kosztów musi pochodzić ze środków własnych. 
 
Źródło: Urząd Miasta Karlino