W ubiegłym tygodniu weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej – to efekt sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa. Wprowadzone przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o:

  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • odroczenie terminu ich zapłaty,
  • rozłożenie zaległości składkowych na raty
  • świadczenie postojowe.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zostało wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej. Jedna z form wsparcia to właśnie możliwość skorzystania ze zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj. Aby z takiego zwolnienia skorzystać należy spełnić określone wymagania.

„Prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku, mają na to czas do 30 czerwca” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jeśli więc przedsiębiorca nie uiści należnych składek za marzec, kwiecień i maj, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał przeciwko nim postępowania egzekucyjnego, bez względu na to czy przedsiębiorca wniosek już złożył, czy też dopiero zastanawia się nad taką możliwością.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do zwolnienia mogą złożyć wniosek m.in. o odroczenie terminu zapłaty składek oraz rozłożenie zaległości na raty. Tacy przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłaty prolongacyjnej.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Należy również złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Nie zapłacę składek – czy zachowam prawo do świadczeń?

Tak, zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wnioski – wygodnie, bo elektronicznie

Wnioski można na kilka sposobów:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do elektronicznego złożenia wniosku o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe. Co ciekawe, pierwsze wnioski zostały już rozpatrzone pozytywnie.

 

Redakcja GLOBEnergia