Jak podało PGE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały na wniosek należącej do Grupy Kapitałowej PGE spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW.

Warunki przyłączenia

Techniczne warunki przyłączenia, oprócz mocy przyłączeniowej określają inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej. Określają również niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, otrzymane techniczne warunki przyłączenia farmy wiatrowej Baltica 1 do sieci przesyłowej to ważny dla PGE etap realizacji inwestycji, a także kolejny krok w kierunku zielonego rozwoju i inwestycji w odnawialne źródła energii. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, a także gospodarczej Polski.

Baltica I

Jak podaje PGE, morska farma wiatrowa Baltica 1 jest trzecim obszarem koncesyjnym posiadanym obecnie przez spółkę, oddalonym o ok. 80 km od brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Oprócz technicznych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, Baltica 1 ma już wydane pozwolenie lokalizacyjne – pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, wyznaczające obszar zlokalizowania farmy wiatrowej na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

Program Offshore od PGE

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE obejmuje budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, o mocy do 1498 MW
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 o mocy do 1045 MW

W styczniu 2019 roku, Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do Krajowych Sieci Energetycznych dla 1498 MW. Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 otrzymała propozycję dla 1045 MW.

Pod koniec ubiegłego roku, a dokładnie 20 grudnia PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 procent udziałów w projektach budowy wyżej wymienionych morskich farm wiatrowych.

24 stycznia 2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE: Baltica 3 i Baltica 2.

Teraz przyszedł czas na elektrownię Baltica I, która właśnie otrzymała od PSE warunki przyłączeniowe. Aktualnie spółka PGE pracuje nad planem projektu uszczegóławiającym założenia harmonogramowo-budżetowe. Plan pozwoli przejść do kolejnego kroku – podpisania umowy przyłączeniowej z PSE, a następnie przeprowadzenia badań środowiskowych i ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wstępny plan zakłada, że Baltica 1 rozpocznie pracę po 2030 roku.

Efekt środowiskowy

W sumie łączna moc farm wiatrowych offshore od PGE ma wynieść 2,5 MW. Energia wyprodukowana w farmach o takiej mocy, mogłaby zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych. Co więcej, pozwoliłoby uniknąć emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie.

Redakcja GLOBEnergia