Kiedy wielokadłubowa łódź o nazwie Energy Observer opuści Brittany (Francja) w przyszłym miesiącu, będzie zasilana w pełni energią odnawialną wyprodukowaną przez pokładowe panele fotowoltaiczne, jak i turbiny wiatrowe oraz wodór powstały wskutek elektrolizy wody oceanicznej.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii stanowi ciekawie rozwiązanie, jednak to właśnie system przeprowadzający elektrolizę wzbudza największe zainteresowanie, w miarę jak załoga łodzi dokonuje ostatecznych przygotowań do podróży.

System stworzony w instytucie badawczym CEA Liten został skonstruowany tak, by rozbijać cząsteczki wody na wodór i tlen, a następnie magazynować wodór, co czyni łódź Energy Observer pierwszą na świecie łodzią wyposażoną w autonomiczne środki produkcji wodoru.

Film o łodzi i planowanej podróży w języku francuskim – dostępne angielskie napisy

Sześcioletnia podróż wartej 5 mln € łodzi może pomóc zrewolucjonizować magazyny odnawialnych źródeł energii. Energy Observer będzie miał swój pierwszy postój w Paryżu, a następnie 100 kolejnych zawinięć do portu w 50 krajach pomiędzy bieżącym rokiem a rokiem 2022.

Niemniej nie będzie to pierwsza podróż dookoła świata tej łodzi. Wybudowana pierwotnie na cele wyścigu żeglarskiego na otwartym morzu, zdobyła nagrodę im. Juliusza Verne w 1994 roku za tego rodzaju podróż. Różnica polega na tym, że wówczas zasilanie łodzi oparte było w pełni na konwencjonalnych źródłach energii.

Pomysłodawcami nowego wyposażenia, obejmujące odnawialne źródła energii, są Victorien Erussard i Frederic Dahirel. Projekt wspiera także producent filmowy – Jerome Delafosse.

Opracowano na podstawie: Renewable Energy Magazine