Pierwsza decyzja środowiskowa dla farmy wiatrowej na Bałtyku dotyczyła farmy Polenergii i została wydana już w 2016 roku. 24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW.

Decyzja środowiskowa

W styczniu 2019 roku, Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do Krajowych Sieci Energetycznych dla 1498 MW. Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 otrzymała propozycję dla 1045 MW.

Pod koniec ubiegłego roku, a dokładnie 20 grudnia PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 procent udziałów w projektach budowy wyżej wymienionych morskich farm wiatrowych.

Teraz przyszedł czas na kolejny krok w stronę rozwoju polskiego offshore, czyli decyzję środowiskową. 24 stycznia 2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE: Baltica 3 i Baltica 2.

Co daje decyzja?

Jak podaje PGE, dzięki uzyskanej decyzji środowiskowej, prace nad projektem technicznym dla obu farm mogą się już rozpocząć. Farmy będą zlokalizowane w odległości ok. 30 km na północ od linii brzegowej na wysokości Ustki i Łeby w województwie pomorskim. Moc pojedynczej turbiny, która zostanie zainstalowana na etapie realizacji projektów, może wahać się między 10 a 13 MW w zależności od rozwoju technologii i wybranego wariantu.

Efekt środowiskowy

W sumie łączna moc farm wiatrowych offshore od PGE ma wynieść 2,5 MW. Energia wyprodukowana w farmach o takiej mocy, mogłaby zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych. Co więcej, pozwoliłoby uniknąć emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie.

Kiedy ustawa offshore?

Obecnie ustawa offshore, a dokładnie projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych znajduje się w konsultacjach publicznych i w takim stanie będzie jeszcze co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie.
W ramach konsultacji publicznych projekt jest przedstawiany organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom lub instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu ustawy.

Jak podało ISBNews, Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy, że ustawa o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej zostanie przyjęta w ciągu pół roku. Co więcej, Minister Gryglas odpowiedzialny za morską energetykę wiatrową uważa, że konieczna jest koordynacja działań innych branż współdziałających w budowie morskich farm wiatrowych.

Źródła: PGE, ISBNews, Polenergia

Redakcja GLOBEnergia