Możliwa aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

W lutym 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku”. Ten długo oczekiwany dokument jest mapą drogową rozwoju polskiego sektora energetycznego. W momencie przyjęcia polityki pojawiały się głosy, że niezbędna jest aktualizacja dokumentu. Nowa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa nie wykluczyła takiej możliwości.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energetyka odnawialna

PEP 2040 stanowi wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej. W 2040 roku ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. Ponadto równocześnie do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale, w tym fotowoltaice i mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

7 GW w fotowoltaice do 2030 roku. Cel osiągniemy już za rok

W PEP 2040 wskazano, że jednym ze znaczących źródeł OZE w Polsce będzie fotowoltaika. Wyszczególniono w dokumencie, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 5-7 GW do 2030 roku oraz 10-16 GW do 2040 roku. Zdecydowanie ten cel zawarty w dokumencie strategicznym odbiega od sytuacji na rynku PV w Polsce. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że według szacunków na koniec września 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnęła poziom 6126 MW. Oznacza to, że cel 7 GW zostanie zrealizowany szacunkowo już w przyszłym roku, czyli na 8 lat przed wyznaczonym terminem!

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu były minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka pytany o związaną z przyspieszeniem transformacji w Europie aktualizację PEP 2040 przyznał, że prace nad nią mogą mieć miejsce w 2023 roku. Tłumaczył wówczas, że stosowany dotychczas proces przyjmowania polityki energetycznej jest „zbyt archaiczny i długotrwały”.

 – I stąd moja propozycja legislacyjna uelastyczniania sposobu przygotowywania, po to, żebyśmy w większym stopniu mogli odpowiadać na zmieniające się otoczenie – podkreślił cytowany przez DGP.

Nowa minister Anna Moskwa poinformowała podczas jednego z wydarzeń branżowych, że PEP 2040 może wymagać aktualizacji.

- Prawdopodobnie będziemy ten dokument nadal ewaluować, być może będziemy dokonywać aktualizacji, nie dlatego, że jest zły, a dlatego, że proces transformacji jest tak dynamiczny - powiedziała Anna Moskwa podczas konferencji EuroPower.

Wyjaśniła, że dokument wymaga uaktualnienia i dodania elementów, których pierwotnie nie przewidziano, gdyż pojawia się wiele nowych zjawisk. Wskazała, że resort będzie namawiał do dyskusji w dłuższej perspektywie.

Źródła: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Gazeta Prawna/PAP

Zobacz również