Możliwa obniżka VAT na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – jest porozumienie UE

Jak czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej, osiągnięto porozumienie w sprawie zaktualizowanych zasad dotyczących stawek VAT. Rada zaktualizowała i unowocześniła wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których dozwolone są obniżone stawki VAT, uwzględniając cyfrową transformację gospodarki. Wśród nich znalazły się panele fotowoltaiczne. Mniejsze stawki VAT mogą także objąć niskoemisyjne systemy ogrzewania.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
fotowoltaika, gwarancja, moduły fotowoltaiczne,

Dobra wiadomość dla sektora energetyki słonecznej. Rada UE osiągnęła 7 grudnia 2021 roku porozumienie w sprawie aktualizacji unijnych przepisów dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (VAT). Nowe przepisy odzwierciedlają obecne potrzeby państw członkowskich i obecne cele polityki UE, które uległy znacznym zmianom od czasu wprowadzenia starych przepisów. Rada przekonuje, że aktualizacje zapewniają państwom członkowskim równe traktowanie i dają im większą elastyczność w zastosowaniu obniżonych lub zerowych stawek VAT. Przepisy doprowadzą również do stopniowego zniesienia preferencyjnego traktowania towarów szkodliwych dla środowiska.

Rada poinformowała, że zaktualizowała wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których dozwolone są obniżone stawki VAT (załącznik III do dyrektywy VAT). Uaktualnienie wykazu było podyktowane kilkoma zasadami, takimi jak korzyść dla konsumenta końcowego i interes ogólny. Aby jednak zapobiec mnożeniu się stawek obniżonych, Rada postanowiła ograniczyć liczbę pozycji, do których można stosować mniejsze stawki VAT.

Rada postanowiła zapewnić równe traktowanie wszystkich państw członkowskich. Aby to osiągnąć, istniejące odstępstwa, które pozwalały niektórym państwom członkowskim stosować preferencyjne stawki do pewnych produktów, zostały otwarte dla wszystkich państw członkowskich.

Energetyka konwencjonalna bez obniżki VAT, na liście pojawiły się OZE

Czytamy w komunikacie, że Rada uzgodniła, że do 1 stycznia 2030 roku należy stopniowo wycofywać obniżone stawki VAT lub zwolnienia z VAT w odniesieniu do obszaru paliw kopalnych i innych towarów mających podobny wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Obniżone stawki i zwolnienia na nawozy chemiczne i pestycydy chemiczne przestaną obowiązywać do dnia 1 stycznia 2032 roku, aby dać rolnikom prowadzącym działalność na małą skalę więcej czasu na dostosowanie się. Ponadto Rada wprowadziła do wykazu towarów i usług, dla których dozwolone są stawki obniżone, towary i usługi przyjazne środowisku, takie jak panele słoneczne, rowery elektryczne i usługi recyklingu odpadów.

- Należy do tych siedmiu punktów włączyć panele fotowoltaiczne zgodnie z zobowiązaniami środowiskowymi Unii w zakresie dekarbonizacji i z Zielonym Ładem, a także umożliwić państwom członkowskim promowanie korzystania z OZE, również za pomocą stawek obniżonych VAT. Aby wesprzeć przejście na korzystanie z OZE oraz propagować samowystarczalność energetyczną Unii, należy umożliwić państwom członkowskim poprawę dostępu konsumentów końcowych do zielonych źródeł energii – czytamy we wniosku do projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej.

Możliwa obniżka VAT będzie dotyczyć „dostawy i instalacji paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także na budynkach do nich przylegających”. 

Jak zauważa PV Magazine, gdyby zapisy zostały przyjęte, panele fotowoltaiczne do zastosowań mieszkaniowych i „interesu publicznego” zostałyby włączone do wykazu towarów i usług, od których można byłoby pobierać maksymalnie do 5 proc. VAT.

Mniejszy VAT dla niskoemisyjnych systemów ogrzewania?

Ponadto w treści wniosku wskazano, że "aby zapewnić państwom członkowskim możliwość wspierania transformacji w kierunku stosowania przyjaznych dla środowiska systemów ogrzewania i zgodnie z zobowiązaniami środowiskowymi Unii w zakresie dekarbonizacji, w załączniku III przewidziano dodatkowo możliwość stosowania przez państwa członkowskie stawki obniżonej do dostaw i instalowania wysoce wydajnych, niskoemisyjnych systemów ogrzewania, które spełniają kryteria prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska". Oznacza to, że mniejsze stawki VAT mogą objąć ekologiczne źródła ogrzewania jak np. pompy ciepła

Rada UE informuje, że po wydaniu przez Parlament opinii w sprawie tego wniosku Rada formalnie przyjmie dyrektywę.

Aktualizacja 14:00, 8.12.2021: Dodano informacje o systemach ogrzewania

Źródło: Rada Unii Europejskiej, PV-Magazine

Zobacz również