Pomoc dla ubogich energetycznie

Mirowski w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że program Czyste Powietrze może się doczekać kolejnej części skierowanej do osób z pogranicza ubóstwa energetycznego. Rozszerzenie programu umożliwi dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców, tym samym przyspieszenie działań w walce z zanieczyszczeniami powietrza tj. smogiem. Na potrzebę zmian zwracał uwagę Bank Światowy.

– Chodzi przede wszystkim o jeszcze szersze dotarcie z ofertą skierowaną do najuboższych i skuteczne zachęcenie ich do przeprowadzenia inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła na ekologiczne wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku. Tak, aby zastosowane kompleksowe rozwiązania przyczyniły się do obniżenia bieżących wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe. Być może trzeba będzie wprowadzić trzecią część Czystego Powietrza skierowaną właśnie dla tych osób – stwierdził przedstawiciel NFOŚiGW.

Jakie zmiany mogą być wprowadzone w jednym z najpopularniejszych programów w Polsce? Zostaną wytypowani operatorzy (opiekunowie-doradcy), którzy w formule door-to-door będą namawiać do wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji. Będą także pomagać osobom przez cały proces realizacji inwestycji poprzez m.in. wsparcie przy rozliczeniu z dofinansowania.

Istotna rola gmin

Tu ważną rolę odegra samorząd, czyli gmina. NFOŚiGW chce przećwiczyć nowy instrument w ramach obecnie zawieranych umów z gminami. W ocenie Mirowskiego w przeciągu roku uda się wypracować Narodowemu Funduszowi model, który zostanie wdrożony w trzeciej edycji programu w 2022 r.

Według stanu na 26 marca br. NFOŚiGW podpisał porozumienia z 1184 gminami. Jednostki samorządowe, które chciały przystąpić do programu, mogły ubiegać się o dodatkowe bonusy, o ile zgłosiły się do 31 marca br. Wśród dodatków był pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej. W wypowiedzi dla IAR Mirowski poinformował, że prawie 1200 gmin podpisało już porozumienia, a 800 kolejnych złożyło deklaracje i zamierza to zrobić. Przypomniał, że w całej Polsce istnieje niemal 2500 gmin, więc jest duży potencjał. Informacje potwierdził także minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w wypowiedzi dla PAP. Do końca marca ok. 850 gmin zadeklarowało chęć współpracy. Oznacza to, że w programie uczestniczyć będzie 80 proc. samorządów.

Polska walka ze smogiem

Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2018 r. i będzie kontynuowany do 2029 r. Z dofinansowania mogą skorzystać  właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program oferuje dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Mirowski informował pod koniec marca br., że dotychczas w ramach programu złożono już ponad 222 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 4 mld zł. W ciągu dekady na program ma być przeznaczone ponad 100 mld zł

Źródło: Money.pl/Polska Agencja Prasowa/IAR

Redakcja GLOBEnergia