Możliwości dofinansowania OZE dla samorządów na rok 2011

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Kiedy mowa o dofinansowaniu inwestycji ze źródeł pozabudżetowych, najczęściej myślimy o funduszach unijnych. Bardzo duża ich popularność uśpiła czujność samorządów i innych podmiotów w zakresie wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – w tym szczególnie inwestycji w OZE. Tymczasem szybko topniejąca „góra Euro” – a co za tym idzie brak naborów wniosków o dofinansowanie tego rodzaju inwestycji w większości programów – pokazuje nam, iż mając w planach inwestycje w OZE, należy rozpocząć poszukiwania innych źródeł ich finansowania.

 

Na początek krótka informacja o sytuacji w branży dotacji z UE

 

zobacz także:

Możliwości finansowania nowych inwestycji OZE

Do tej pory bardzo często na różnych stronach internetowych oraz w nierzetelnych publikacjach pojawiały się liczne informacje o wielu możliwościach korzystania z dotacji na OZE. O sytuacji takiej przestrzega nawet na swoich stronach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wymieniając przykłady błędnych merytorycznie artykułów i opracowań. Na co więc zwrócić uwagę, aby nie wpaść w pułapkę nierzetelnych publikacji? Najważniejszą z informacji jest fakt, iż nie ma już możliwości korzystania z następujących (często nadal wymienianych) źródeł finansowania inwestycji w OZE:

 

• ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Jest to program z poprzedniej perspektywy finansowej (lata 2004–2006) – program definitywnie zakończony!

• Ekofundusz – mimo iż strona internetowa Ekofunduszu nadal funkcjonuje, zakończył on już swoją działalność związaną z dofinansowaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

• Program Phare – jest, a raczej był to program przedakcesyjny, którego realizacja została zakończona kilka lat temu.

• Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska – tego rodzaju możliwość dofinansowania inwestycji w OZE już nie ma z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2010 roku wskutek nowelizacji prawa ochrony środowiska fundusze te zostały zlikwidowane.

• Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – z uwagi na wyczerpanie środków nie planuje organizowania konkursów na dofinansowanie inwestycji w OZE. Szczególna sytuacja dotyczy tzw.

• Funduszy Norweskich z uwagi na to, iż pierwsza edycja tego programu (2004– 2008) została zakończona i nie przyjmuje się już wniosków o dofinansowanie. Poprzez ten fundusz dofinansowano wiele inwestycji w zakresie Ochrony Środowiska – w tym OZE. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia kolejnej edycji (2009–2014). Niemniej na razie nie są znane żadne oficjalne informacje dotyczące zarówno wielkości środków, jakie dostępne będą na inwestycje w ochronę Środowiska, jak i o szczegółach planowanych do dofinansowania rodzajów przedsięwzięć. Z czego zatem można korzystać w obecnej perspektywie finansowej – a szczególności w 2011 roku?

 

Podsumowanie sytuacji w zakresie naborów wniosków dotyczących inwestycji w OZE

 

1. Obecnie z puli Funduszy Europejskich – na poziomie krajowym – funkcjonuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Niemniej jednak, poza jednym naborem (Działanie 9.6. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych) w bieżącym roku i w latach następnych, z uwagi na wyczerpanie puli środków – nie planuje się organizowania naborów wniosków na działania związane z inwestycjami w OZE. (Informacja według stanu z dnia 1 stycznia 2011 roku, pochodząca ze stron internetowych Ministerstwa Gospodarki).

Działanie 9.6. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Na co? Inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych.

 

Dla kogo?

Wnioski o dotacje mogą składać:

• przedsiębiorcy,

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia j.s.t.,

• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jak dużo?

Minimalna wartość projektu, który może być przedmiotem dofinansowania, wynosi 20 mln zł.

 

Kiedy?

Nabór wniosków trwać będzie od 17 do 31 marca 2011 roku.

Dokumentację aplikacyjną należy składać w Ministerstwie Gospodarki. Więcej szczegółów i informacji: www.mg.gov.pl....

Barbara Nosal-Biesiadecka
BNB&PARTNERS

Czytaj całość

Globenergia 2/2011

okladka-2-2011
Image811