Możliwości wykorzystania energii słonecznej na obszarach gminnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Gospodarstwa rolne są idealną lokalizacją do inwestowania w elektrownie fotowoltaiczne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że potrzebują one energii elektrycznej wtedy, gdy świeci słońce.

 
Nie trzeba więc inwestować w magazyny energii, co znacznie upraszcza projektowanie instalacji.  Co więcej, dachy kurników, stajni, czy stodół to najczęściej duże powierzchnie o prostych konstrukcjach. Przez to  idealnie nadają się  na podporę dla modułów PV. Podobnie z dachami innych budynków lokalizowanych na obszarach gminnych: szkół, plebanii, urzędów gminy/miasta. Dodatkowo, nadwyżki energii, której gospodarstwo nie zużyje, z powodzeniem można sprzedać do sieci i czerpać z tego zyski.  
 
Do produkcji prądu służą panele fotowoltaiczne. Produktem wyjściowym jest prąd stały, dlatego kolejnym elementem jest inwerter, który zamienia prąd stały na prąd przemienny.
Na rynku dostępne są dwie podstawowe  generacje modułów:
  • Moduły pierwszej generacji, krzemowe, zbudowane z mono lub polikryształów krzemu. Najbardziej rozpowszechnione. Monokrystaliczne są czarne, cechują się największą sprawnością rzędu 18%, a co za tym idzie najwyższą ceną. Ogniwa polikrystaliczne mają barwę niebieską, z wyraźnie widocznymi kryształami krzemu. Sprawność tych modułów to ok. 14-17%.
  • Moduły drugiej generacji, to moduły zbudowane z amorficznego krzemu, czarnej barwy i najniższej sprawności, lub z innych pierwiastków: CdTe o sprawności 10-12% oraz CIGS z miedzi, galu, indu i selenu o sprawności 12-14%. Ta generacja modułów wyróżnia się bezramkową konstrukcją oraz jednolitą barwą, bez wyodrębnionych ogniw. Ogniwa są również ok. 100 razy cieńsze. 
Do instalacji stosujemy dachy pochylone na południe pod kątem optymalnym ok. 30-45°. Rocznie, w warunkach Polskich może uzyskać ok. 900 kWh z 1kW zainstalowanej na modułach mocy. Średnio 1m2 modułu generuje moc na poziomie 150W. 
 
Należy również zaznaczyć, że oprócz gospodarstw rolnych fotowoltaika idealnie nadaje się do zaopatrywania z energię elektryczną instalacji zlokalizowanych z dala od sieci energetycznej. Przykładem są domki letniskowe. Dodatkowo, ten rodzaj instalacji z powodzeniem może służyć do napędzania pomp nawadniających pola uprawne lub podlewających sady. Co więcej, instalacja taka nie musi być podłączana do sieci energetycznej, więc dobierając pompę zasilaną prądem stałym unikniemy zakupu inwertera. 
 
Poza energią elektryczną, można produkować ciepło…
Do produkcji energii cieplnej z energii słonecznej służą urządzenia zwane kolektorami słonecznymi. Zasada działania kolektora opiera się na konwersji fototermicznej, czyli bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego na ciepło. Kolektory, podobnie jak moduły PV montujemy na południowej połaci dachu, lub na instalacjach gruntowych skierowanych na południe. Nośnikiem energii cieplnej jest ciecz solarna, będąca najczęściej roztworem glikolu lub wodą. 
 
Ciecz solarna, przepływając przez powierzchnię kolektora nagrzewa się, odbierając ciepło od adsorbera, a następnie za pomocą pompy obiegu solarnego transportowana jest do wymiennika ciepła zlokalizowanego w budynku, gdzie oddaje zgromadzoną energię wodzie wypełniającej zasobnik solarny. Po oddaniu ciepła, schłodzona ciecz solarna jest ponownie pompowana do  kolektora, by  się nagrzać. W ten sposób cykl jest powtarzany. W odróżnieniu od instalacji fotowoltaicznej, kolektory ustawia się w zależności od tego, w której porze roku mają produkować najwięcej energii. Jeżeli nastawiamy się na produkcję ciepłej wody w zimie, pochylamy kolektory pod dość dużym kątem 60-90°. Latem te kąty są zdecydowanie mniejsze, do ok. 20°. Aby zoptymalizować produkcję energii cieplnej w skali roku, pewnym ułatwieniem jest pochylanie kolektorów pod kątem równym danej szerokości geograficznej. W Polsce przyjęło się 50°. 
 
Oprócz instalacji indywidualnych, instalacje takie sprawdzają się w urzędach administracji publicznej, czy przychodniach zdrowia. 
 
Więcej informacji można uzyskać podczas cyklicznych spotkań  ENERGIA W GMINIE skierowanych do samorządów lokalnych i inwestorów zainteresowanych nowymi technologiami. Podczas spotkań, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy. 
 
25 marzec 2015
Zamek w Niepołomicach
 
Oficjalna strona wydarzenia - tutaj
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ - tutaj