W ramach projektu „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno” na terenie KHK powstaną trzy nowe instalacje. Pierwsza z nich o mocy ok. 243 kW, zostanie wybudowana na dachu nowo powstałej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, tj. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Druga, o mocy blisko 200 kW powstanie przy krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków, a trzecia, o mocy ok. 74 kW, zostanie zainstalowana na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie.

Wybór lokalizacji dla nowych instalacji fotowoltaicznych nie był przypadkowy. We wszystkich trzech zakładach istnieją już podobne instalacje, a nowo powstałe mają być ich uzupełnieniem, co poprawi bilans energetyczny KHK. Dzięki budowie kolejnych trzech instalacji ilość wytworzonej energii z OZE zwiększy się o około 500 MWh w skali roku.

Łączna wartość projektu to blisko 2,9 mln zł. KHK otrzymał z NFOŚiGW ponad 2,3 mln zł dofinansowania z programu Ciepłownictwo Powiatowe, w tym ok. 700 tys. zł, tj. 30 proc., bezzwrotnej dotacji.

Przetarg na budowę trzech nowych instalacji, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, został ogłoszony 27 stycznia br. Planowany termin realizacji zadania to listopad 2021 r.

Będą kolejne projekty

– Cały czas podejmujemy działania w celu poprawy naszego bilansu energetycznego oraz uzyskania samowystarczalności energetycznej. Inwestujemy przy tym w energię powstałą przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Po wybudowaniu kolejnych trzech instalacji fotowoltaicznych będziemy mieć w naszej Spółce 13 obiektów prądotwórczych – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Przedstawiciel KHK zapowiedział, że spółka przygotowuje już kolejne inwestycje w tym zakresie.

NFOŚiGW informuje, że podjęcie inicjatywy przez beneficjenta umożliwi kontynuację procesu zastępowania w jego spółce energii tradycyjnej, pochodzącej z krajowego systemu elektroenergetycznego, wyprodukowaną mocą z OZE. Własne źródło wytwarzania energii będzie miało jeszcze inne, ważne znaczenie dla krośnieńskiego holdingu. Oprócz pokrycia bieżącego zapotrzebowania na moc, zostanie ono wykorzystane do zaspokojenia zwiększonego zużycia energii elektrycznej wiążącego się z planowaną budową nowoczesnego zakładu przetwarzania odpadów.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym NFOŚiGW, ma szansę na zwrot poniesionych nakładów, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery o 396 ton/rok oraz wytworzenia 505 MWh/rok energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny, NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia