Jak podaje raport podsumowujący realizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2014 roku, tylko w 2014 roku na terenie Małopolski przeprowadzono ponad 8 tys. inwestycji z zakresu ograniczania emisji powierzchniowej.

Były to głównie inwestycje dotyczące likwidacji kotłów na paliwo stałe (3100), termomodernizację (924), zastosowanie odnawialnego źródła energii (4041) czy modernizację sieci ciepłowniczej (27).
Zlikwidowano 3100 starych, niskosprawnych pieców i kotłów wykorzystujących paliwa stałe. Zastępczym urządzeniem grzewczym stały się przede wszystkim kotły gazowe (68%), podłączenie do sieci ciepłowniczej (23%), ogrzewanie elektryczne (5%) i niskoemisyjne kotły na paliwa stałe (4%). Wyliczając najaktywniejsze gminy, na czele listy znalazła się gmina:
1. Kraków (2611 szt.)
2. Nowy Sącz (100 szt.),
3. miasto Gorlice (97 szt.),
4. Tarnów (71 szt.),
5. Kęty (51 szt.),
6. Trzebinia (23 szt.),
7. miasto Oświęcim (22 szt.),
8. Libiąż (20 szt.).
Przeprowadzona w 2014 roku termomodernizacja dotyczyła 289 budynków publicznych oraz 635 budynków mieszkalnych. Najwięcej inwestycji termomodernizacyjnych przeprowadzono w Krakowie (565 budynków), mieście Tarnów (40 budynków), Trzebini (23 budynki), Chrzanowie (23 budynki), Kętach (15 budynków).
W 4041 obiektach wykorzystano odnawialne źródło energii
Najczęściej wybieranym alternatywnym źródłem były kolektory słoneczne (99%).  Gminy, w których zrealizowano najwięcej inwestycji opartych na OZE to m.in. Wieliczka (494 obiektów), która wraz z Miechowem (343 obiektów), Niepołomicami (294 obiektów) oraz Skawiną (280 obiektów) wspólnie przystąpiły do montażu systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych. Realizacja zadania odbywała się w ramach środków finansowych ze szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
 
niska emisja malopolska
Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami w 2014 r. 25 gmin z 90 zobowiązanych Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do realizacji działań ograniczających emisję powierzchniową nie zrealizowało w tym zakresie żadnych inwestycji.
Gminy te to: miasto Bochnia, Czernichów, Dobczyce, miasto Grybów, Jerzmanowice Przeginia, miasto Jordanów, Kamionka Wielka, Kościelisko, Lanckorona, Liszki, Lubień, Poronin, Proszowice, Skała, Stryszawa, Sułoszowa, Świątniki Górne, Tomice, Wielka Wieś, Wieprz, Wierzchosławice, Wojnicz, Wolbrom, Zielonki, Zembrzyce.
 
Ile wydano na walkę o czyste powietrze?
Koszt realizacji inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie 195 mln zł, w tym 89 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne.
Największe nakłady finansowe na zadania z zakresu ograniczania emisji powierzchniowej poniosła gmina:
1. Kraków (67,3 mln zł),
2. Chrzanów (13,6 mln zł),
3. Tarnów (8,9 mln zł),
4. Wieliczka (6,8 mln zł),
5. Miechów (6,1 mln zł).
Źródło: Dokument „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2014 roku”