W 2018 roku, w branży odnawialnych źródeł energii pracowało w skali globu 11 milionów osób. Dla porównania, pod koniec 2017 roku pisaliśmy o 10,3 mln osób.

Zatrudnienie koncentruje się w kilku krajach, 39% wszystkich miejsc pracy w sektorze OZE jest w Chinach. Kolejne najaktywniejsze rynki pracy w branży to Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie i kraje członkowskie UE. Kraje azjatyckie, łącznie zatrudniają 60% osób z branży.
W branży energetyki słonecznej pracuje 3,6 mln osób.

Źródło: IRENA

Fotowoltaika z największą liczbą pracowników

Przemysł fotowoltaiczny zachowuje po raz kolejny z rzędu najwyższą pozycję, z jedną trzecią miejsc pracy. W 2018 r. zatrudnienie w sektorze PV wzrosło w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i Brazylii. Natomiast Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia i Unia Europejska zredukowały liczbę wakatów.

Źródło: IRENA

 Rosnąca sprzedaż komponentów fotowoltaicznych w sektorze off grid przekłada się na rosnącą liczbę miejsc pracy w kontekście zwiększania dostępu do energii i pobudzania działalności gospodarczej we wcześniej odizolowanych od energii społecznościach.

Pozostałe branże OZE

O 6% zwiększyło się zatrudnienie w sektorze biopaliw. W ten branży pracuje już 2,1 mln osób. Energetyka wiatrowa zatrudnia 1,2 mln osób. Dominują wakaty przy projektach lądowych, ale segment offshore zyskuje na atrakcyjności i w tym sektorze na pracę mogą liczyć osoby ze specjalistyczną wiedzą i znajomością infrastruktury do wydobycia ropy i gazu na morzu.

Energetyka wodna, mimo, że ma największą moc zainstalowaną na świecie, spośród wszystkich odnawialnych źródeł, to rozwija się bardzo powoli. Sektor zatrudnia bezpośrednio 2,1 miliona osób. 75% zatrudnionych w tym sektorze zajmuje się konserwacją i dozorem.

32% miejsc pracy w sektorze OZE należy do kobiet.

Redakcja GLOBEnergia