Energetyka prosumencka staje się coraz popularniejsza w Polsce mimo wielu trudności, jakie napotykają osoby chcące produkować prąd na własne potrzeby.

 
Wiele osób decydując się na instalację odnawialnego źródła energii, bierze pod uwagę tylko koszty zakupu i montażu, kompletnie pomijając inne kluczowe elementy istotnie wpływające także na ekonomikę instalacji w czasie planowanej wieloletniej eksploatacji (koszty operacyjne). Decydując się na małą przydomową instalację fotowoltaiczną, oprócz całkowitego kosztu instalacji musimy także pamiętać o kosztach, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania. Koszty te są tym większe im słabsze jakościowo komponenty zostały zastosowane na etapie doboru i montażu lub gdy instalacja została wykonana błędnie. 
 
Co oznacza poprawnie dobrana instalacja PV?
Optymalny dobór mocy
W polskich warunkach na dachu południowym o nachyleniu 30–35 stopni, zalecany stosunek mocy czynnej falownika (PAC) do łącznej mocy modułów fotowoltaicznych (PDC) powinien wynosić ok 90% (Nominal Power Ratio). Na przykład, do falownika 3 kW powinno podłączać się około 3,3 kWp generatora fotowoltaicznego. Im bardziej kąt padania promieni słonecznych jest odchylony od wzorcowego, tym ta różnica powinna być większa. 
 
Optymalny dobór zakresu napięć i natężeń prądu. 
Im szerszy zakres napięcia pracy, tym łatwiejszy dobór modułów i konfiguracji generatora, a dodatkowo możliwa praca w gorszych warunkach pogodowych, co przekłada się na dłuższą pracę falownika w ciągu dnia
.
Ilość wejść MPP (maksymalny punkt pracy)
Więcej wejść MPP umożliwia optymalną konfigurację modułów na połaciach dachu o rożnych kierunkach i nachyleniu. Pozwala także na wykorzystanie dachu o częściowym zacienieniu oraz wpływa na długi okres pracy falownika z wysoką efektywnością.
 
Optymalny dobór monitoringu i komunikacji. Monitorowanie pracy urządzeń i alarmowanie w sytuacji awarii jest istotnym elementem nadzoru instalacji PV. Instalacja fotowoltaiczna powinna pracować nieprzerwanie przez okres około 25 lat. Każda awaria lub błąd powinien być natychmiast zgłaszany dedykowanym służbom serwisowym. Umożliwi to szybkie reagowanie i uniknięcie strat związanych z przestojem elektrowni. Dlatego istotne jest, aby falownik w standardzie był wyposażony w system monitoringu. Dodatkowo ważne jest wizualizowanie pracy falownika w czasie rzeczywistym. System monitoringu powinien dawać możliwość przeglądania raportów produkcji energii i co istotne w XXI wieku powinien być dostępny z każdego miejsca na ziemi i o każdej porze dnia. 
 
Źródło: SMA
 
Optymalny dobór parametrów mechanicznych. Zabezpieczenia elektryczne. Wsparcie techniczne, serwis i dokumentacja – cały artykuł w GLOBEnergia 1/2015