17 maja br. odbyło się uroczyste przekazanie dotacji w budynku szpitala. Inwestycja w kompleksową termomodernizację budynku pozwoli zminimalizować zużycie energii elektrycznej, uzyskać lepsze ocieplenie budynków placówki oraz podwyższyć standard opieki medycznej.

Spodziewane efekty ekologiczne to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (o 261,31 ton/rok) oraz redukcja zużycia energii pierwotnej w budynkach niepublicznych (o 3688,71 GJ/rok). Inwestycja to kolejny ruch w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce, wpisująca się w plan antysmogowy wspierany przez NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Minister Michał Kurtyka podkreślił, że przedsięwzięcie będzie wpisywać się też w strategię Komisji Europejskiej tzw. Falę Renowacji, a więc uporządkowane wysiłki całej Wspólnoty na rzecz redukcji emisji CO2 do atmosfery w sektorze budownictwa.

Inwestycja

Projekt o wartości 2,1 mln zł zakłada przeprowadzenie termomodernizacji budynków szpitala o powierzchni całkowitej 2 738,00 m2, modernizację 654 punktów oświetlenia wewnętrznego oraz wdrożenie zarządzania ciepłem. Ponadto na budynku szpitala zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która wyprodukuje 45,04 MWh/rok energii elektrycznej. Nie wskazano dokładnej mocy i parametrów instalacji. Inwestycja będzie wsparta dotacją bezzwrotną z zasobu Programu Priorytetowego NFOŚiGW Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

– Zwracam tu uwagę na kompleksowość termomodernizacji szpitala w Jaworze. Tylko działania o takim charakterze mogą przynieść stałe efekty środowiskowe. Efektywne gospodarowanie energią będzie tu sprzężone z wykorzystaniem energii ze słońca. Oczywiście satysfakcjonujące jest także to, że projekt przyniesie placówce realne oszczędności finansowe, a tym samym środki te będzie można przeznaczyć na inne działania organizacyjne i systemowe, które zaprocentują lepszym funkcjonowaniem placówki – wyjaśnił prezes NFOŚiGW.

Inwestycja przeprowadzona do końca 2022 r. przyniesie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych szpitala i istotną poprawę komfortu korzystania z jego wyremontowanych, zmodernizowanych budynków.

Szpitale stawiają na OZE

Szpital w Jaworznie nie jest jedyną jednostką z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi. Na Szpitalu Śląskim w Cieszynie także została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna, o czym informowaliśmy dwa lata temu. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu i ścianach pawilonu łóżkowego. Instalacja składa się z 450 modułów o łącznej mocy 137 kWp. Według wyliczeń, fotowoltaika pozwala zaoszczędzić co najmniej 50 tys. zł rocznie.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia