Na dachu budynku urzędu dzielnicowego Ursynów zainstalowano dwie turbiny wiatrowe. Urząd informuje, że po kalibracji urządzeń i testach bezpieczeństwa zaczną produkować energię, która pokryje zapotrzebowanie budynku. Urząd liczy na obniżenie kosztów i zmniejszenie negatywnego wpływu funkcjonowania urzędu na środowisko naturalne. Przewidywana łączna moc dwóch turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu wynosi do 4 kW  (moc chwilowa sięga 5 kW). Urządzenia są ciche, bezpieczne, a ze względu na wysokość – 2,6 metra – oraz niewielką średnicę – 1,8 metra – nie wpływają na estetykę budynku.

Turbiny zostały opracowane przez polskich inżynierów. Urządzenia wykonano z odpornych na warunki atmosferyczne kompozytów lotniczych gwarantujących długą, bezobsługową i bezawaryjną pracę. Przy opracowywaniu turbin przeprowadzono szereg badań i symulacji – badania w tunelu aerodynamicznym, symulacje numeryczne opływów, badania wytrzymałościowe struktur kompozytowych, symulacje numeryczne drgań i odkształceń generatora oraz pomiary i wyznaczenie charakterystyk turbin. Jak zauważa urząd w komunikacie, efektem prac jest bezpieczeństwo i cicha praca urządzeń.

Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa powiedział, że urząd chce inwestycją pokazać, że zależy mu na rozwiązaniach ekologicznych i ochronie środowiska.

– Wierzę, że wyznaczamy kierunek dla kolejnych instytucji publicznych, ponieważ tylko inwestycje w zieloną energię zmniejszą emisję związaną z wytwarzaniem prądu. Stan jakości powietrza w Polsce pokazuje, że trzeba działać, ursynowski samorząd jest tu zdecydowanie liderem, a już analizujemy kolejne możliwe rozwiązania. Przy rosnących cenach prądu inwestycja może zwrócić się szybciej niż prognozowaliśmy, być może nie będzie to, jak zakładaliśmy pierwotnie 9 lat, a nawet pół roku szybciej – wyjaśnił przedstawiciel urzędu.

Mikroinstalacje wiatrowe w Polsce

Ursynowski ratusz jest pierwszym budynkiem użyteczności publicznej w stolicy, na którym zainstalowane zostały tego typu turbiny. Na budynkach urzędów przeważnie pojawią się instalacje fotowoltaiczne, o czym wielokrotnie informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainstalowało na dachu budynku panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 49,95 kW.

Na początku stycznia informowaliśmy, że według ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2021 r. może wrócić temat rozwoju mikroinstalacji wiatrowych. Opinie wobec przyszłości mikroturbin wiatrowych są podzielone, jednak podróżując po Polsce można natknąć się, co prawda rzadko, na instalacje wiatrowe małych rozmiarów. Przypomnijmy, że według ustawy o OZE mikroinstalacja wiatrowa to instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało redakcję GLOBEnergia.pl, że według danych na koniec 2019 r., tj. informacji wpisanych do rejestru wytwórców energii, na terenie Polski funkcjonowało 114 małych elektrowni wiatrowych. Łączna moc zainstalowana małych elektrowni wiatrowych wynosi 33,1 MW. W okresie od 2016 do 2019 r. małe instalacje wytworzyły łącznie 51 GWh energii elektrycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że na dzień odpowiedzi nie planuje programów wsparcia dla rozwoju mikroinstalacji wiatrowych.

Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów

 

Redakcja GLOBEnergia