Instalacja fotowoltaiczna na fasadzie galerii to połączenie nowoczesnej architektury w postaci m.in. granatowej fasady z technologią produkcji energii. Żaluzje zamontowane na fasadzie budynku zapobiegają przegrzewaniu się przestrzeni oszklonych, a także dają możliwość regulacji zacienienia. Co najważniejsze, produkują zieloną energię poprawiając bilans energetyczny budynku.

Nie jest to pierwsza tego rodzaju instalacja. W system żaluzji fotowoltaicznych wyposażony jest m.in. Inkubator Technologiczny Jasionka (2015; powierzchnia żaluzji: 1250 m2), WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa (2014; powierzchnia żaluzji: 1000 m2), Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka (2014; powierzchnia żaluzji: 780 m2),  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2015 i 2019;powierzchnia żaluzji: 487 m2),   Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach (2012; powierzchnia żaluzji: 90,9 m2).

W sierpniu 2021 roku w Lublinie miała miejsce premiera instalacji innowacyjnych lameli fotowoltaicznych – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi wyprodukowanych przez Saule Technologies. Jest to duży przełom dla rozwoju budownictwa zrównoważonego. Lamele perowskitowe zostały po raz pierwszy zaprezentowane w październiku 2020 roku. Wykonane są na konstrukcji aluminiowej i zostały wyposażone w system automatycznej zmiany położenia względem pozycji Słońca. Dzięki systemowi automatyki lamele z ogniwami perowskitowymi współpracują z zainstalowaną na dachach stacją pogodową. Wykorzystując aktualizowane na bieżąco dane meteorologiczne oraz funkcję „śledzenia słońca” (suntracking), automatycznie zmieniają swoje ustawienie względem pozycji Słońca. Wszystko po to, aby zapewnić efektywność energetyczną obiektu oraz zagwarantować komfort cieplny i ochronę przed zbyt ostrym światłem użytkownikom budynku – niezależnie od pory roku.

Lamele – łamacze światła nie tylko chronią budynek przed przegrzaniem czy wychłodzeniem, znacząco redukując koszt eksploatacji klimatyzacji i ogrzewania. Produkują jednocześnie czystą energię z promieniowania słonecznego.

BIPV i BAPV –  przyszłość budownictwa

Od kilku lat wyposażenie budynku w moduł fotowoltaiczny nie sprowadza się już tylko do nałożenia instalacji fotowoltaicznej na istniejący dach. Obecnie możliwe jest zintegrowanie urządzeń fotowoltaicznych już na etapie projektowania budynku, traktując je jako całkowicie odrębny element konstrukcyjny, co pozwala na maksymalne podniesienie walorów estetycznych projektu architektonicznego. Co odróżnia instalację BAPV od BIPV?

Te dwie techniki integracji instalacji fotowoltaicznych mają tę samą cechę, że są stosowane w budownictwie. W obu przypadkach celem jest uaktywnienie powierzchni, w tym dachów skośnych i płaskich (dachówki, panele metalowe i membrany wodoszczelne), fasad, ekranów przeciwsłonecznych, barierek ochronnych i świetlików.

Główna różnica pomiędzy BAPV i BIPV polega na sposobie ich zaprojektowania i zintegrowania z danym budynkiem: Metoda BAPV (ang. Building Applied Photovoltaics) polega na montażu modułów na istniejących powierzchniach poprzez nakładanie ich po zakończeniu budowy, np. w ramach projektu renowacji energetycznej. Jest to podejście przyjęte dla tradycyjnych rozwiązań fotowoltaicznych.

Metoda BIPV (ang Building Integrated Photovoltaics) polega na zastąpieniu tradycyjnego elementu konstrukcyjnego materiałami zawierającymi moduły słoneczne. W ten sposób uzyskuje się podwójną funkcję – produkcji energii i elementu konstrukcyjnego dla gotowego budynku. Druga technika może być zastosowana w dowolnym momencie, od samego początku lub w trakcie projektu budowlanego, a także później, w przypadku renowacji części budynku (dachy, okna, okładziny, itp.). Jest to preferowane podejście przy projektowaniu budynków.

Źródło: ML System/Saule Technologies/ASCA

Redakcja GLOBEnergia